Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Desember 2015

Visste du dette?

Visste du dette?

Kom jødene i Jerusalem på pinsedagen i år 33 virkelig fra «enhver nasjon ... under himmelen»?

En travel gate i Jerusalem på pinsedagen i år 33

Den bibelske beretningen i Apostlenes gjerninger 2:5–11 beskriver folkemengden som kom til Jerusalem på pinsedagen i år 33 evt. Den jødiske skribenten Filon, som levde på den tiden, fortalte også om dem.

Filon skrev: «Utallige mennesker fra utallige byer kommer, noen via fastlandet og noen sjøveien, fra øst og vest og nord og sør, til alle høytidene.» Han siterte også fra et brev som Agrippa I, barnebarnet til Herodes den store, sendte til den romerske keiseren Caligula. Der skrev Agrippa om Jerusalem: «Den hellige by ... er ikke bare hovedstad for provinsen Judea, men for de fleste andre provinsene også, på grunn av koloniene som fra tid til annen er blitt opprettet i nabolandene.»

Agrippa nevnte områder der det var opprettet jødiske kolonier, blant annet på steder langt unna i Mesopotamia, Nord-Afrika, Lilleasia og Hellas og på øyene i Middelhavet. Forskeren Joachim Jeremias sier: «Selv om denne listen ikke spesifikt nevner reiser til Jerusalem, er tanken underforstått, siden det var obligatorisk for alle voksne jøder å dra dit på pilegrimsreise.» – 5. Mosebok 16:16.

Hvor ble alle de som kom til de jødiske høytidene i Jerusalem, innkvartert?

Basseng for rituelle bad i Jerusalem

Det var tre årlige høytider som ble feiret i Jerusalem – påsken, pinsen og løvhyttehøytiden. I det første århundre var det ved disse anledningene hundretusener fra hele Israel og fra alle andre land der det bodde jøder, som drog til Jerusalem. (Lukas 2:41, 42; Apostlenes gjerninger 2:1, 5–11) Alle disse pilegrimene måtte ha et sted å bo.

Noen overnattet hos venner, andre på herberger eller vertshus. Mange sov i telt innenfor eller utenfor bymurene. Den siste gangen Jesus var i Jerusalem, overnattet han i Betania, som lå like ved. – Matteus 21:17.

I nærheten av templet er det blitt avdekket ruiner av flere bygninger som hadde mange badekar. Man antar at disse bygningene var herberger der pilegrimer kunne bo og rense seg før de gikk inn i templet. En innskrift som er funnet på en av disse bygningene, sier at Theodotos, en prest og synagogeforstander, «bygde synagogen med tanke på opplesning av Toraen ... og også herberget og rommene og vannforsyningene for tilreisende som trenger det».