Bibelen er en veldig gammel bok. Hvor gammel er den egentlig? Nedskrivningen av Bibelen begynte i Midtøsten for omkring 3500 år siden. Dette var til sammenligning samtidig med Shang-dynastiets tid i Kina og rundt tusen år før buddhismen oppstod i India. – Se rammen « Fakta om Bibelen».

Bibelen kommer med gode svar på de viktigste spørsmålene i livet

Hvis en bok skal kunne være til hjelp og nytte for folk, må de kunne forstå den og føle at den angår dem. Bibelen er akkurat en slik bok. Den kommer med gode svar på de viktigste spørsmålene i livet.

Har du for eksempel noen ganger tenkt: Hvorfor er vi til? I tusener av år har folk grublet på dette spørsmålet. Svaret finnes i de to første kapitlene i den første boken i Bibelen, nemlig 1. Mosebok. Der går Bibelens beretning helt tilbake til «begynnelsen» – for milliarder av år siden – da det fysiske universet, blant annet galaksene, stjernene og jorden, ble til. (1. Mosebok 1:1) Så beskriver den steg for steg hvordan jorden ble beboelig, hvordan de forskjellige livsformene ble til, og hvordan det kom mennesker her – og i tillegg forteller den om hensikten med alt dette.

SKREVET FOR Å BLI FORSTÅTT

Bibelen gir oss praktisk veiledning som kan hjelpe oss til å løse hverdagens problemer. Veiledningen er lett å forstå. Det er to grunner til det.

For det første er Bibelen skrevet på en tydelig, direkte og appellerende måte. Teksten er ikke full av abstrakte, mystiske uttrykk, men består av ord som vi forbinder med noe konkret og noe som kan oppfattes med sansene. Vanskelige ting blir uttrykt med ord vi bruker i dagliglivet.

Jesus brukte mange enkle illustrasjoner som hadde med dagligdagse ting å gjøre, for å nå hjertet til dem han underviste. Mange av illustrasjonene finnes i det vi kaller Bergprekenen, som står i kapitlene 5 til 7 i bibelboken Matteus. En kommentator kalte den «en praktisk tale» og sa at målet med den ikke var å «fylle hodet vårt med  ideer, men å lede og regulere det vi gjør». Du kan lese disse kapitlene på 15–20 minutter, og kanskje blir du overrasket over hvor enkle, men likevel virkningsfulle Jesu ord er.

Noe annet som gjør at Bibelen er enkel å forstå, er selve innholdet. Det er ikke myter og fabler i Bibelen. The World Book Encyclopedia sier at den for det meste handler om «både viktige og vanlige personer» og om deres «problemer, forhåpninger, fiaskoer og triumfer». Det er lett for oss å kjenne oss igjen i disse fortellingene om mennesker som virkelig har levd, og å forstå hva vi kan lære av dem. – Romerne 15:4.

TILGJENGELIG FOR ALLE

For at du skal kunne forstå en bok, må du kunne lese den på et språk du forstår. I dag er det stor sannsynlighet for at Bibelen finnes på et språk du kan, uansett hvilket land du bor i. Tenk på hva som må til for at det skal være mulig.

Oversettelse. Bibelen ble skrevet på hebraisk, arameisk og gresk. Det gjorde naturligvis at det var begrenset hvor mange som kunne lese den. Oppriktige oversettere har gjort en iherdig innsats for å gjøre teksten tilgjengelig på andre språk. Takket være deres innsats er hele Bibelen eller deler av den nå oversatt til omkring 2700 språk. Det betyr at over 90 prosent av jordens befolkning kan lese i hvert fall deler av Bibelen på morsmålet sitt.

Trykking. Bibelens originaltekst ble skrevet på lite holdbare materialer som skinn og papyrus. Så for at budskapet skulle bli overlevert, måtte det tas nøyaktige avskrifter av teksten for hånd om og om igjen. Avskriftene var dyre, og det var få som hadde råd til dem. Men etter at Gutenbergs trykkpresse ble oppfunnet for over 550 år siden, ble Bibelen mye mer utbredt. Det er anslått at det har blitt trykt over fem milliarder kopier av hele Bibelen eller deler av den.

Ingen annen religiøs bok kan måle seg med Bibelen når det gjelder dette. Det er tydelig at Bibelen er en bok som skal forstås. Likevel kan det være en utfordring å forstå den. Men du kan få hjelp. Hvor? Og hvilken nytte kan du ha av det? Finn svarene i den neste artikkelen.