Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Visste du dette?

Visste du dette?

Hva var grunnen til at Josef raket seg før han gikk inn til farao?

Et gammelt egyptisk veggmaleri som viser en barberer i arbeid

Ifølge beretningen i 1. Mosebok gav farao ordre om at den hebraiske fangen Josef raskt skulle hentes for at han skulle tyde noen drømmer som hadde uroet farao. Josef hadde da vært i fengsel i flere år. Selv om farao ville at han skulle komme så fort som mulig, tok Josef seg tid til å ‘rake seg’. (1. Mosebok 39:20–23; 41:1, 14) Det at skribenten i det hele tatt nevner denne tilsynelatende uvesentlige detaljen, viser at han var kjent med egyptiske skikker.

Blant mange av fortidens folkeslag, deriblant hebreerne, var det vanlig å la skjegget vokse. «De gamle egypterne var den eneste nasjonen i Østen som ikke ville ha skjegg», står det i McClintock og Strongs Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature.

Var det bare skjegget egypterne fjernet? Bladet Biblical Archaeology Review antyder at i henhold til visse egyptiske skikker måtte en mann som skulle tre fram for farao, stelle seg på samme måte som han ville gjøre hvis han skulle inn i et tempel. Hvis dette var tilfellet, ville Josef ha måttet rake av seg alt håret på hodet og kroppen.

I Apostlenes gjerninger står det at Timoteus’ far var greker. Betyr det at han kom fra Hellas?

Ikke nødvendigvis. I de skriftene apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive, nevnte han noen ganger grekere, eller hellenere, som en kontrast til jøder, som om han brukte «grekere» som en betegnelse på alle ikke-jødiske folkeslag. (Romerne 1:​16; 10:​12) En av grunnene til dette var uten tvil at det greske språket og gresk kultur hadde fått stor utbredelse i de områdene hvor Paulus forkynte.

Hvem ble regnet som grekere i oldtiden? På 300-tallet fvt. skrøt for eksempel den atenske retorikeren Isokrates av hvordan den greske kulturen spredte seg i verden. Han sa om resultatet av dette: «Det er de som har hatt gagn av vårt utdanningssystem, som blir kalt grekere, ikke de innfødte.» Det er derfor mulig, men slett ikke sikkert, at Timoteus’ ikke-jødiske far og andre som Paulus omtalte som grekere, var grekere av kultur og ikke av fødsel. – Apostlenes gjerninger 16:⁠1.