Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  November 2015

 FORSIDETEMA | HVA MENER GUD OM KRIG?

Hva mener Gud om krig i dag?

Hva mener Gud om krig i dag?

Mange i dag blir undertrykt. Og mange trygler Gud om hjelp og lurer på om hjelpen noen gang vil komme. Hører Gud dem? Og hva med dem som velger å gå i krig for å få en slutt på undertrykkelsen? Støtter Gud dem? Ser han på deres krigføring som berettiget?

Harmageddon blir krigen som gjør slutt på all krig

Vi kan finne trøst i denne sannheten: Gud ser alle lidelsene i verden i dag og skal gjøre noe med det. (Salme 72:13, 14) I sitt Ord, Bibelen, lover han å gi dem «som lider trengsel, lindring». Men når? «Under Herren Jesu åpenbarelse fra himmelen med sine mektige engler ... når han bringer hevn over dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke adlyder det gode budskap om vår Herre Jesus.» (2. Tessaloniker 1:7, 8) Jesu åpenbarelse skal finne sted i framtiden, i det Bibelen kaller «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», også kjent som Harmageddon. – Åpenbaringen 16:14, 16.

I denne framtidige krigen skal Gud ikke bruke mennesker, men sin Sønn, Jesus Kristus, og andre mektige åndeskapninger til å føre krig mot de onde. Disse himmelske hærstyrkene skal gjøre slutt på all undertrykkelse. – Jesaja 11:4; Åpenbaringen 19:11–16.

Guds syn på krig har alltid vært det samme. Han ser fortsatt på krig som et legitimt middel for å gjøre slutt på undertrykkelse og ondskap. Men akkurat som det alltid har vært, er det bare Gud som har rett til å bestemme når det skal føres krig, og hvem som skal delta. Som vi har sett, har Gud allerede bestemt når den krigen som skal gjøre  slutt på det onde og hevne de undertrykte, skal komme, og han har bestemt at den skal utkjempes av hans Sønn, Jesus Kristus. Det betyr at krigene i verden i dag ikke har Guds godkjennelse, uansett hvor edle motiver som ligger bak.

Vi kan illustrere det slik: To søsken begynner å slåss mens faren deres er borte. Så ringer de faren. Den ene påstår at det var den andre som begynte, og den andre påstår at broren plaget ham. Begge vil ha farens støtte. Etter at faren har hørt begge sidene av saken, ber han dem om å slutte å slåss og vente til han kommer hjem og ordner opp. Søsknene venter en stund, men så begynner de å slåss igjen. Når faren kommer hjem, er han misfornøyd med begge to og straffer dem fordi de ikke hørte på ham.

Mange krigførende nasjoner i dag ber til Gud om støtte. Men Gud tar ikke parti i dagens kriger. I sitt Ord, Bibelen, sier han klart og tydelig: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt», og: «Hevn dere ikke selv.» (Romerne 12:17, 19) I tillegg har han sagt til menneskene at de må vente tålmodig på at han skal gripe inn, noe han skal gjøre i Harmageddon. (Salme 37:7) Når en nasjon ikke venter på Gud, men går til krig, ser han på det som en arrogant handling som han ikke godkjenner. Og i Harmageddon vil Guds misnøye komme tydelig til uttrykk. Han skal ordne opp i nasjonenes konflikter én gang for alle og få «kriger til å opphøre til jordens ytterste ende». (Salme 46:9; Jesaja 34:2) Ja, Harmageddon kommer til å bli den krigen som gjør slutt på all krig.

Det at det blir slutt på krig, er bare én av mange velsignelser som Guds rike, hans verdensregjering, skal føre med seg. Det var denne regjeringen Jesus snakket om i sin kjente bønn: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:10) Guds rike skal ikke bare gjøre slutt på all krig, men det skal også fjerne den grunnleggende årsaken til krig, nemlig det onde. * (Salme 37:9, 10, 14, 15) Det er ikke rart at Jesu etterfølgere gleder seg til alle velsignelsene Guds rike skal føre med seg! – 2. Peter 3:13.

Men hvor lenge må vi vente på at Guds rike skal gjøre slutt på all lidelse, undertrykkelse og ondskap? Oppfyllelsen av bibelske profetier viser at vi nå lever i «de siste dager» for denne verdensordningen. (2. Timoteus 3:1–5) * Og ved hjelp av Harmageddon-krigen skal Guds rike snart gjøre slutt på de siste dager.

Som nevnt tidligere er det de som ikke «adlyder det gode budskap om vår Herre Jesus», som kommer til å bli borte i denne avgjørende krigen. (2. Tessaloniker 1:8) Men husk at Gud ikke gleder seg over at noen dør, heller ikke de onde. (Esekiel 33:11) Og siden «han ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort» i denne endelige krigen, sørger han nå for at det gode budskap om vår Herre Jesus blir «forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene» før enden kommer. (2. Peter 3:8, 9; Matteus 24:14; 1. Timoteus 2:3, 4) Ja, som følge av det globale forkynnelsesarbeidet til Jehovas vitner får folk i dag en mulighet til å bli kjent med Gud, adlyde det gode budskap om Jesus og oppleve den dagen da krig ikke skal finnes mer.

^ avsn. 9 Guds rike skal også fjerne menneskenes fiende døden. Artikkelen på Svar på bibelske spørsmål viser at Gud skal gi utallige mennesker livet tilbake, også mange som har dødd i krig opp gjennom historien.

^ avsn. 10 Du kan få mer informasjon om de siste dager i kapittel 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.