Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Oktober 2015

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Er det mulig å få slutt på fattigdom?

Hvordan skal Gud få slutt på fattigdom? – Matteus 6:9, 10.

Hvert år dør millioner av mennesker av feilernæring og sykdom som følge av ekstrem fattigdom. Selv om mange er velstående, lever store deler av verden fortsatt i ekstrem fattigdom. Bibelen viser at fattigdom har vært et vedvarende problem. – Les Johannes 12:8.

Det trengs det en verdensregjering for å få slutt på fattigdom. En slik regjering måtte ha makt til både å fordele verdens ressurser rettferdig og gjøre slutt på krig, for i mange tilfeller er det krig som er årsak til fattigdom. Gud har lovt å danne en slik verdensregjering. – Les Daniel 2:44.

Hvem kan få slutt på fattigdom?

Gud har utnevnt sin Sønn, Jesus, til å herske over menneskeheten. (Salme 2:4–8) Jesus skal utfri de fattige og gjøre slutt på undertrykkelse og vold. – Les Salme 72:8, 12–14.

Som «Fredsfyrste» skal Jesus skape fred og sikkerhet over hele verden. Da skal alle på jorden få sitt eget hjem og ha et givende arbeid og mer enn nok å spise. – Les Jesaja 9:6, 7; 65:21–23.

 

Lær mer

VAKTTÅRNET

Hva skal Jesus gjøre i framtiden?

Jesus går til handling for å skape fred på jorden.

VAKTTÅRNET

Vil hele verden noen gang få én regjering?

Tenk deg den fred og sikkerhet en verdensregjering kunne fått til. Hvorfor kan vi tro på Guds løfte om å opprette en slik regjering? Hvem ville vært den ideelle hersker?