Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Juli 2015

Kan vi virkelig bli godkjent av Gud?

Kan vi virkelig bli godkjent av Gud?

Har du noen gang lest om personer i Bibelen som blir lovprist i høye toner, og tenkt: «Jeg kunne aldri bli som dem.» Du tenker kanskje: «Jeg er ikke alltid uskyldig, og jeg gjør absolutt ikke alltid det som er rett.»

Job var «uklanderlig og rettskaffen». – Job 1:1

Patriarken Job ble beskrevet som «uklanderlig og rettskaffen». (Job 1:1) Lot ble kalt en ‘rettferdig mann’. (2. Peter 2:8) Og om David står det at han gjorde «det som var rett» i Guds øyne. (1. Kongebok 14:8) Men la oss nå gå disse bibelske personene litt nærmere etter i sømmene. Vi skal se at (1) de gjorde feil, (2) vi kan lære mye av dem, og (3) ufullkomne mennesker kan bli godkjent av Gud.

DE GJORDE FEIL

«[Gud] utfridde den rettferdige Lot, som var svært plaget av den løsaktige oppførselen til dem som trosset lov.» – 2. Peter 2:7

Job opplevde en rekke personlige tragedier som han syntes var urettferdige. Han tolket dem feil og trakk den slutning at det ikke betydde noe for Gud om han var trofast mot ham eller ikke. (Job 9:20–22) Job var så sikker på sin egen rettferdighet at det for andre hørtes ut som om han mente at han var mer rettferdig enn Gud. – Job 32:1, 2; 35:1, 2.

 Lot nølte med å ta noe som burde vært en enkel beslutning. Han ‘pintes dag etter dag’ på grunn av den grove umoralen blant folket i Sodoma og Gomorra. (2. Peter 2:8, fotnote) Gud sa at han skulle ødelegge disse onde byene, og han gav Lot og familien hans muligheten til å redde livet. Du ser kanskje for deg at Lot ville skynde seg å dra. Men på dette kritiske tidspunktet nølte han. Englene som ble sendt for å redde ham og familien hans, måtte ta dem i hånden og føre dem i sikkerhet utenfor byen. – 1. Mosebok 19:15, 16.

David «vandret etter [Gud] av hele sitt hjerte ved bare å gjøre det som var rett i [Guds] øyne». – 1. Kongebok 14:8

David viste stor mangel på selvkontroll da han var utro med en annen manns kone. Og for å skjule det som hadde skjedd, gjorde han noe så grusomt som at han fikk mannen hennes drept. (2. Samuelsbok, kapittel 11) Bibelen sier at det David gjorde, «var ondt i Jehovas øyne». – 2. Samuelsbok 11:27.

Både Job, Lot og David gjorde feil, noen av dem svært alvorlige. Men som vi skal se, hadde de et oppriktig ønske om å tjene Gud og være lydige mot ham. De viste at de angret, og de var villige til å gjøre nødvendige forandringer. Så Gud så på dem med velvilje, og Bibelen omtaler dem i det store og hele som trofaste menn.

HVA KAN VI LÆRE?

Vi er alle ufullkomne og kan ikke unngå å gjøre feil. (Romerne 3:23) Men når vi gjør feil, må vi vise at vi angrer, og gjøre det vi kan for å rette opp i tingene igjen.

 Hva gjorde Job, Lot og David for å ordne opp i det de hadde gjort? Job var egentlig en trofast mann. Etter at Gud hadde resonnert med ham, forandret han sin måte å tenke på og trakk tilbake det han hadde sagt. (Job 42:6) Lot mente akkurat det samme som Gud om den umoralske oppførselen til folk i Sodoma og Gomorra. Problemet var at han der og da ikke skjønte hvor mye det hastet. Til slutt flyktet han og unnslapp Guds dom over disse byene. Han var lydig og så ikke tilbake på det han hadde forlatt. Selv om David brøt Guds lov og gjorde en alvorlig feil, viste han hva som virkelig bodde i hjertet hans, da han angret oppriktig og bønnfalt Jehova om barmhjertighet. – Salme 51.

Guds positive innstilling til disse mennene stemmer overens med de rimelige forventningene han har til ufullkomne mennesker. Gud «vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv». (Salme 103:14) Så hvis Gud vet at vi ikke kan unngå å gjøre feil, hva er det da han venter av oss?

Gud «vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv». – Salme 103:14

HVORDAN KAN UFULLKOMNE MENNESKER BLI GODKJENT AV GUD?

Vi finner svaret på hvordan vi kan bli godkjent av Gud, i et råd David gav Salomo. «Min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med et helt hjerte.» (1. Krønikebok 28:9) Hva er et helt hjerte? Det er hjertet til en som elsker Gud, og som er bestemt på å være lydhør for hans vilje og krav. En som har et slikt hjerte, er ikke fullkommen, men han ønsker inderlig å være lydig mot Gud og er villig til å la seg korrigere. Jehova sa at Job var «uklanderlig», at Lot var ‘rettferdig’, og at David ‘bare gjorde det som var rett i hans øyne’, fordi de elsket ham og ønsket å være lydige. Selv om de gjorde feil, ble de godkjent av Gud.

Et helt hjerte er hjertet til en som er lydhør for Guds vilje og har et inderlig ønske om å være lydig mot ham

Så hvis vi tenker noe vi ikke burde, sier noe vi etterpå skammer oss over, eller gjør noe vi senere skjønner var galt, kan de eksemplene vi har snakket om nå, hjelpe oss til å fatte mot. Gud vet at fullkommenhet foreløpig er utenfor vår rekkevidde. Det han derimot venter av oss, er at vi elsker ham og prøver å være lydige. Da har vi et helt hjerte og kan være trygge på at vi er godkjent av Gud.

Lær mer

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

En livsførsel som behager Gud

Det er mulig å leve på en måte som behager Jehova. Du kan faktisk bli hans venn.