Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

For ikke så lenge siden ble det laget en skrekkfilm med tittelen Antichrist.

En populær musikkgruppe kalte et av albumene sine Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, filosof på 1800-tallet, kalte et av verkene sine Der Antichrist.

Konger og herskere i middelalderen kalte ofte sine motstandere for antikrister.

Martin Luther, tysk reformator, stemplet de romersk-katolske pavene som antikrist.

SIDEN uttrykket «antikrist» lenge har vært brukt om alt fra monarker til filmer, er det bare naturlig å spørre: Hvem er antikrist? Berører dette uttrykket oss i dag? Det logiske stedet å begynne å lete for å finne ut hvem antikrist er, er naturligvis i Bibelen, hvor uttrykket forekommer fem ganger.

ANTIKRIST AVSLØRT

Den eneste bibelskribenten som bruker ordet «antikrist», er apostelen Johannes. Hvordan beskrev han antikrist? Legg merke til hva han skrev i det første brevet som bærer hans navn: «Små barn, det er den siste time, og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det allerede nå kommet mange antikrister; av dette skjønner vi at det er den siste time. De gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag ... Hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som fornekter Faderen og Sønnen.» – 1. Johannes 2:18, 19, 22.

Apostelen Johannes forstod det slik at antikrist er alle som med vilje sprer religiøse løgner om Jesus Kristus og om Jesu lære

Hva lærer vi av disse ordene? Johannes nevnte «mange antikrister» og viste dermed at antikrist ikke er en enkeltperson, men et samlebegrep. Mennesker eller organisasjoner som utgjør antikrist, sprer løgner, fornekter at Jesus er Messias, eller prøver å gi et galt bilde av forholdet mellom Gud og hans Sønn, Jesus Kristus. De som utgjør antikrist, utgir seg for å være Kristus eller hans representanter, men ordene «de gikk ut fra oss» viser at de har avveket fra Bibelens sanne lære. Vi lærer også at denne gruppen fantes da Johannes skrev dette brevet i «den siste time», som sannsynligvis sikter til slutten av apostlenes tid.

Hva annet skrev Johannes om antikrist? Han snakket om falske profeter og sa: «Enhver inspirert uttalelse som bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet, er av Gud, men enhver inspirert uttalelse som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens inspirerte uttalelse som dere har hørt skulle komme, og nå er den allerede i verden.» (1. Johannes 4:2, 3) I sitt andre brev gjentok Johannes dette poenget: «Mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet. Dette er bedrageren og antikristen.» (2. Johannes 7) Det er tydelig at Johannes forstod det slik at antikrist er alle som med vilje sprer religiøse løgner om Jesus Kristus og om Jesu lære.

«FALSKE PROFETER» OG «LOVLØSHETENS MENNESKE»

Jesus advarte om at falske profeter skulle komme som ‘glupske ulver i saueham’

Lenge før Johannes skrev om slike religiøse bedragere, advarte Jesus Kristus sine etterfølgere: «Vær på vakt mot de falske profeter, som kommer til dere i saueham, men som innvendig  er glupske ulver.» (Matteus 7:15) På samme måte advarte apostelen Paulus de kristne i Tessalonika: «La ingen forlede dere på noen måte, for den [Jehovas dag] vil ikke komme uten at frafallet først kommer og lovløshetens menneske, tilintetgjørelsens sønn, blir åpenbart.» – 2. Tessaloniker 2:3.

Falske profeter og frafalne var altså allerede aktive i det første århundre. De prøvde å svekke den kristne menighet. Alle som var med på å spre løgner og bedra andre når det gjaldt Jesus Kristus og hans lære, inngikk i Johannes’ uttrykk «antikrist». Paulus viste hvordan Jehova ser på dem, da han kalte dem «tilintetgjørelsens sønn».

VÆR PÅ VAKT MOT ANTIKRIST I DAG

Hva med i dag? Det finnes fortsatt mennesker og organisasjoner som utgjør antikrist, som motarbeider Kristus og hans lære. De sprer med vilje løgn og bedrag i den hensikt å forvirre folks oppfatning av hvem Faderen, Jehova Gud, og hans Sønn, Jesus Kristus, er. Vi har god grunn til å være på vakt mot slikt religiøst bedrag. La oss se på to eksempler.

I flere hundre år har kirkesamfunn holdt fram treenighetslæren og påstått at Faderen og Sønnen er en del av samme enhet. På den måten har antikrist skjult hvem Jehova Gud og Jesus Kristus egentlig er, og gjort deres identitet til et mysterium. Dette har hindret oppriktige mennesker i å etterligne Jesus Kristus og nærme seg Gud, slik Bibelen oppmuntrer til. – 1. Korinter 11:1; Jakob 4:8.

Kirkesamfunnene gjør forvirringen større ved å bruke bibeloversettelser som ikke har Guds personlige navn, Jehova, i teksten. Dette gjør de til tross for at navnet Jehova forekommer omkring 7000 ganger i Bibelens grunntekst. Resultatet? Den sanne Guds identitet blir enda mer uklar.

På den annen side har mange oppriktig troende blitt hjulpet til å nærme seg Gud fordi de har fått vite at Guds navn er Jehova. Det var det Richard erfarte. Han husker en samtale han hadde med to Jehovas vitner, og forteller: «De viste meg ut fra Bibelen at den sanne Guds navn er Jehova. Jeg ble fascinert av tanken på at Gud har et personlig navn, noe jeg aldri hadde hørt før.» Fra da av begynte han å forandre livet sitt for å følge Bibelens normer og gjøre Jehovas vilje. «Det å få vite om Guds navn har hjulpet meg til å utvikle et nært forhold til ham.»

Antikrist har i mange hundre år holdt millioner av mennesker i åndelig mørke. Men ved å studere Guds Ord, Bibelen, kan vi forstå hvem antikrist egentlig er, og bli befridd fra antikrists religiøse løgner og bedrag. – Johannes 17:17.