Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  April 2015

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvordan kommer menneskenes framtid til å bli?

Hvordan kan Jesu død gjøre det mulig at vi får et samfunn der folk bryr seg om hverandre?

Det er ingen tvil om at menneskene kommer til å fortsette å gjøre vitenskapelige framskritt. Men vil de klare å endre samfunnet slik at de får folk til virkelig å bry seg om hverandre? Nei. I dag er verden full av egoisme og grådighet. Men Gud lover noe bedre for menneskeheten. – Les 2. Peter 3:13.

Guds Ord beskriver et framtidig verdenssamfunn der menneskene elsker hverandre. De vil være fullstendig trygge, og det vil ikke være noen som ønsker å skade dem. – Les Mika 4:3, 4.

Hvordan skal egoisme bli fjernet?

Menneskene hadde ingen egoistiske tilbøyeligheter da Gud skapte dem. Men fordi det første mennesket valgte å være ulydig mot Gud, mistet han sin fullkommenhet. Vi har arvet tilbøyeligheten til å være egoistiske fra ham. Men ved hjelp av Jesus skal Gud gjøre menneskene fullkomne igjen. – Les Romerne 7:21, 24, 25.

I samsvar med Guds vilje ofret Jesus livet og opphevet følgene av det første menneskes ulydighet. (Romerne 5:19) Jesus gjorde det dermed mulig for menneskene å få en fantastisk framtid, der ingen vil ha egoistiske tilbøyeligheter og ønske å gjøre noe galt. – Les Salme 37:9–11.

 

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hva er Guds hensikt med jorden?

Bibelen forklarer hvorfor Gud skapte jorden, når det skal bli slutt på nød og lidelse, og hva som er framtiden for jorden og for dem som skal på den.

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Gjenløsningen – Guds største gave

Hva er gjenløsningen? Hva kan den bety for deg?