VAKTTÅRNET April 2015 | Kunne du tenke deg å undersøke Bibelen?

Millioner av mennesker verden over har nytte av Jehovas vitners opplegg for gratis bibelkurs. Finn ut hvordan du også kan ha nytte av disse bibelleksjonene.

FORSIDETEMA

Hvorfor undersøke Bibelen?

Har du noen gang tenkt: «Jeg har ikke tid» eller «jeg vil ikke binde meg»?

Et bibelkursopplegg for alle

Få svarene på åtte av de spørsmålene som oftest blir stilt om vårt bibelkursopplegg.

BIBELEN FORANDRER FOLKS LIV

Tre spørsmål forandret livet mitt

Da lærer og elev byttet roller, fant Doris Eldred tilfredsstillende svar på sine spørsmål om livet.

Eldgammel skatt reddet fra søppelhaugen

Rylands-fragmentet av Johannes’ evangelium er det eldste håndskriftet til de kristne greske skrifter som noen gang er blitt funnet.

EN BIBELSK SAMTALE

Hvorfor minnes Jesu død?

Mange minnes Jesu fødsel i julen og hans oppstandelse i påsken. Hvorfor minnes Jehovas vitner Jesu død?

Visste du dette?

Hvilken oppgave hadde en centurion i den romerske hæren? Hvordan var speilene i bibelsk tid annerledes enn de speilene vi har i dag?

Svar på bibelske spørsmål

Vil vi noen gang få et samfunn der folk virkelig bryr seg om hverandre?

Mer på nett

Inneholder Bibelen Guds tanker?

Mange av bibelskribentene gav Gud æren for det de skrev. Hvorfor?