Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Februar 2015

 FORSIDETEMA | HVORDAN TRIVES MED JOBBEN

Finn glede i hardt arbeid

Finn glede i hardt arbeid

«Hvert menneske bør spise og drikke og se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid. Det er Guds gave.» (Forkynneren 3:13) Hvis Gud vil at vi skal finne glede i arbeidet vårt, er det ikke da logisk å vente at han ville vise oss hvordan? (Jesaja 48:17) Han gjør det – i sitt Ord, Bibelen. La oss se litt nærmere på et bibelsk råd for hvordan vi kan få et positivt syn på det å arbeide.

ET POSITIVT SYN PÅ ARBEID

Enten du har et arbeid som er mentalt krevende, fysisk krevende eller litt av begge deler, må du være klar over at «ved all slags slit viser det seg å være en fordel». (Ordspråkene 14:23) Hva slags fordel? Slit, eller hardt arbeid, hjelper oss til å dekke våre materielle behov. Gud har riktignok lovt å skaffe dem som tjener ham oppriktig, det de trenger. (Matteus 6:31, 32) Men han venter også at vi skal gjøre vårt for tjene til livets opphold. – 2. Tessaloniker 3:10.

Vi kan altså se på arbeidet vårt som et middel til å nå et mål. Det å arbeide er en hederlig måte å ta seg av sine forpliktelser på. «Når man forsørger seg selv, får man følelsen av å ha fått til noe», sier den 25 år gamle Joshua. «Når du selv kan betale for det du trenger, har du oppnådd det som er hensikten med jobben din.»

Hardt arbeid fører dessuten til at vi får større selvrespekt. Hardt arbeid er jo nettopp det – hardt. Når vi har selvdisiplin og holder ut i jobben – selv om vi synes den er kjedelig eller vanskelig – kan vi se på det som en personlig seier. Vi kan ha tilfredsstillelsen av å vite at vi ikke har fulgt den minste motstands vei. (Ordspråkene 26:14) «Den følelsen jeg har etter en lang arbeidsdag, er utrolig god», sier Aaron, som er sitert tidligere. «Jeg kan være fryktelig sliten, og det er kanskje ingen som har lagt merke til det jeg har gjort, men jeg vet med meg selv at jeg har utrettet noe.»

 GJØR DITT BESTE I JOBBEN DIN

Bibelen snakker rosende om en mann som er «dyktig i sitt arbeid», og en kvinne som «arbeider med alt hennes hender har lyst til». (Ordspråkene 22:29; 31:13) Dyktighet kommer naturligvis ikke automatisk. Og det er ikke så mange som liker å holde på med noe de ikke er flinke til. Det er kanskje det som er forklaringen på at mange ikke liker jobben sin; de har rett og slett ikke anstrengt seg nok for å bli dyktige.

Man kan faktisk lære å like omtrent en hvilken som helst jobb hvis man har den rette holdningen – hvis man går inn for å lære seg å gjøre den på en god måte. «Når du gjør ditt beste og ser resultatene av det, føles det veldig bra», sier 24-åringen William. «Man opplever ikke det samme hvis man tar snarveier eller gjør så lite som mulig.»

TENK PÅ HVORDAN DET DU GJØR, ER TIL NYTTE FOR ANDRE

Ikke bare tenk på hvor mye du tjener. Spør heller deg selv: Hvorfor er denne jobben nødvendig? Hva ville skjedd hvis den ikke ble gjort, eller ikke ble gjort riktig? Hvordan er det jeg gjør, til nytte for andre?

Særlig det siste spørsmålet er viktig, for vi blir mer tilfredse når vi vet at andre har nytte av det vi gjør. Jesus sa: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» (Apostlenes gjerninger 20:35) Det er ikke bare de som har direkte fordel av det vi gjør, for eksempel kunder eller arbeidsgivere, som har glede av det harde arbeidet vårt. Familien vår har jo nytte av det, og det kan også gi oss mulighet til å hjelpe mennesker som er dårligere stilt enn oss.

Familien. Når familieoverhoder arbeider hardt for å forsørge familien, har den nytte av det på minst to måter. For det første får familien dekket sine materielle behov – de har mat, klær og et sted å bo. Det at familieoverhoder «sørger for sine egne», er i tråd med det ansvaret Gud har pålagt dem. (1. Timoteus 5:8) For det andre viser en arbeidsom familieforsørger ved sitt eksempel at det er viktig å arbeide hardt. «Faren min er et flott eksempel når det gjelder å ha god arbeidsmoral», sier Shane, som er sitert i den forrige artikkelen. «Han er et hederlig menneske som har jobbet hardt hele livet, stort sett som snekker. Han har lært meg verdien av å arbeide med hendene og lage ting som andre har praktisk nytte av.»

Mennesker som er dårligere stilt. Apostelen Paulus oppfordrer de kristne til å «arbeide hardt . . . , så [de] kan ha noe å dele ut til den som trenger det». (Efeserne 4:28) Ja, når vi arbeider hardt for å forsørge oss selv og familien vår, kan det også være at vi er i stand til å hjelpe noen som ikke har det like bra som oss. (Ordspråkene 3:27) Så ved å arbeide hardt kan vi få oppleve den større lykken ved å gi.

 GÅ EN EKSTRA MIL

I sin berømte bergpreken sa Jesus: «Hvis en myndighetsperson pålegger deg å gjøre tjeneste en mil, så gå to mil med ham.» (Matteus 5:41) Hvordan kan du anvende prinsippet bak disse ordene i jobben din? I stedet for å gjøre bare akkurat det som kreves av deg, kan du se etter muligheter til å gjøre mer enn det som kreves. Sett deg mål; gå inn for å jobbe bedre eller raskere enn det som er forventet. Sett din ære i å gjøre en god jobb også når det gjelder detaljer.

Når du går den ekstra milen, er det mer sannsynlig at du vil trives med det du gjør. Hvorfor? Fordi det er du som har kontrollen. Grunnen til at du gir mer, er at du har lyst, ikke at det er noen som tvinger deg. (Filemon 14) I denne forbindelse kan vi tenke på prinsippet i Ordspråkene 12:24: «Det er de flittiges hånd som kommer til å herske, men den slappe hånd vil bli satt til tvangsarbeid.» Det er nok ikke så mange av oss som vil komme til å bli slaver i bokstavelig forstand eller måtte utføre tvangsarbeid. Men en som bare gjør akkurat det han må, kan føle at han på en måte er slave – at det alltid er noen som er etter ham for å få ham til å jobbe hardere. Men den som går en ekstra mil – som gjør mer fordi han velger å gjøre det – føler at det er han som har kontrollen. Han er herre over sine egne handlinger.

HA ET LIKEVEKTIG SYN PÅ ARBEID

Det er bra å arbeide hardt, men vi må huske at arbeid ikke er alt her i livet. Bibelen snakker riktignok positivt om det å være flittig. (Ordspråkene 13:4) Men den oppmuntrer oss ikke til å bli arbeidsnarkomane. «Bedre er en håndfull hvile enn en dobbelt håndfull hardt arbeid og jag etter vind», står det i Forkynneren 4:6. Poenget? En arbeidsnarkoman får kanskje aldri nyte frukten av sitt harde arbeid hvis arbeidet tar alt han har av tid og krefter. Arbeidet hans blir i virkeligheten like meningsløst som om han skulle ‘jage etter vinden’.

Bibelen kan hjelpe oss til å få et likevektig syn på arbeid. Den sier riktignok at vi bør arbeide flittig, men den råder oss også til å «forvisse [oss] om de viktigere ting». (Filipperne 1:10) Hva er «de viktigere ting»? De innbefatter det å være sammen med familie og venner. Enda viktigere er åndelige aktiviteter, som det å lese Guds Ord og meditere over det.

De som lever et likevektig liv, finner sannsynligvis også større glede i jobben sin. «En av dem jeg jobbet for før, er et skikkelig bra eksempel på en som er likevektig når det gjelder arbeidsmoral», sier William, som er sitert tidligere. «Han arbeider hardt, og han har et godt forhold til klientene sine fordi han leverer arbeid av høy kvalitet. Når dagen er slutt og jobben er gjort, klarer han å la være å ta arbeidet med hjem. Han konsentrerer seg om familien sin og religionen sin. Og vet du hva? Han er et av de lykkeligste menneskene jeg kjenner!»