Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | EN REGJERING UTEN KORRUPSJON

Guds rike – en regjering uten korrupsjon

Guds rike – en regjering uten korrupsjon

«Når alt kommer til alt, er myndighetspersoner også innbyggere, og vi er alle et produkt av samfunnet.» Dette sa Nicaraguas riksrevisor da han skulle forklare hvorfor han mente det var umulig å fjerne korrupsjon i det offentlige.

Er du ikke enig i at hvis samfunnet er korrupt, er det uunngåelig at et hvilket som helst styre som er en del av det, også vil være korrupt? Så hvis det noen gang skal komme en regjering som er fri for korrupsjon, må den dannes utenfor menneskesamfunnet. Bibelen forteller faktisk om en slik regjering – Guds rike, den regjering som Jesus lærte sine etterfølgere å be om. – Matteus 6:9, 10.

Guds rike er en virkelig regjering som hersker fra himmelen. Den skal erstatte alle menneskelige regjeringer. (Salme 2:8, 9; Åpenbaringen 16:14; 19:19–21) Én av de velsignelsene Riket vil bringe, er at det skal bli slutt på all korrupsjon. Tenk over seks trekk ved Riket som er en garanti for dette.

1. MAKT

PROBLEMET: Myndighetene blir finansiert av innbyggerne, som regel gjennom skatter og avgifter. Denne pengestrømmen frister noen myndighetspersoner til å stjele, mens andre tar imot bestikkelse fra personer som ønsker å få redusert skatten sin eller andre ytelser de er blitt pålagt å betale det offentlige. Det oppstår en ond sirkel – myndighetene øker skattene for å erstatte slike tap, og dette fører i sin tur til mer korrupsjon. I et slikt miljø kan det være de som er ærlige, som lider mest.

LØSNINGEN: Guds rike får sin makt fra Den Allmektige Gud, Jehova. * (Åpenbaringen 11:15)  Guds rike trenger ikke å kreve inn skatter for å finansiere sin virksomhet. Nei, Guds «store kraft» og hans uselviske gavmildhet vil sikre at Riket kommer til å dekke alle innbyggernes behov i rikt mål. – Jesaja 40:26; Salme 145:16.

2. HERSKER

PROBLEMET: Forsøket på å få slutt på korrupsjon «må begynne på toppen», sier Susan Rose-Ackerman, som ble sitert i den foregående artikkelen. Regjeringer mister troverdighet når de forsøker å fjerne korrupsjon blant politi- eller tolltjenestemenn mens de tolererer det blant embetsmenn. Og selv den mest etiske hersker blant menneskene har arvet ufullkommenhet. Som Bibelen sier: «Det finnes ikke noe rettferdig menneske på jorden som bestandig gjør godt.» – Forkynneren 7:20.

Jesus nektet å ta imot den største bestikkelsen som noen gang er blitt tilbudt

LØSNINGEN: I motsetning til ufullkomne mennesker kan ikke Jesus Kristus, som Gud har valgt til å være Hersker i sitt rike, bli fristet til å gjøre noe galt. Jesus viste dette da han nektet å ta imot den største bestikkelsen som noen gang er blitt tilbudt – «alle verdens riker og deres herlighet». Jesus ble lovt dette i bytte mot å utføre én tilbedelseshandling overfor verdens hersker, Djevelen. (Matteus 4:8–10; Johannes 14:30) Selv da Jesus ble torturert til døde, var han så bestemt på å forbli ulastelig at han nektet å ta imot et middel som ville ha lindret smerten, men som også kunne ha gjort at han ikke var i stand til å tenke klart. (Matteus 27:34) Jesus, som Gud oppreiste til liv i himmelen, har vist at han er fullt ut kvalifisert til å være hersker i Guds rike. – Filipperne 2:8–11.

3. STABILITET

PROBLEMET: Mange land holder valg regelmessig, noe som i teorien lar folk få stemme korrupte personer ut av maktposisjoner. Men realiteten er at valgkamper og valg kan bli utsatt for korrupsjon, selv i industriland. Ved å sponse en valgkamp eller ved hjelp av andre metoder kan de rike øve press på dem som styrer, og på dem som er i ferd med å komme til makten.

John Paul Stevens, som har vært dommer ved USAs høyesterett, har skrevet at slik påvirkning er en trussel «ikke bare mot en regjerings legitimitet og kvalitet, men også mot offentlighetens tillit til regjeringen». Det er ikke så rart at mange mennesker verden over er av den oppfatning at politiske partier er mest korrupt av alle institusjoner.

LØSNINGEN: Guds rike fjerner muligheten til valgfusk ved å være et stabilt, permanent styre. (Daniel 7:13, 14) Siden herskeren er valgt av Gud, er Guds rike ikke avhengig av at folk stemmer på det, og det kan heller ikke fjernes av dem. Denne stabiliteten bidrar til å sikre at det Guds rike gjør,  alltid vil være til beste for menneskene på lang sikt.

4. LOVER

Guds rike er en virkelig regjering som hersker fra himmelen

PROBLEMET: Man skulle kanskje tro at det å utstede nye lover ville føre til forbedringer. Men eksperter har oppdaget at det å lage flere lover i mange tilfeller bare skaper flere muligheter for korrupsjon. Lover som skal redusere korrupsjon, koster dessuten ofte mye å iverksette, men utretter lite.

LØSNINGEN: Guds rikes lover overgår langt de lovene som er laget av menneskelige styresmakter. I stedet for å lage en omfattende liste med regler for hva man bør og ikke bør gjøre, lærte Jesus folk det som ofte er blitt kalt den gylne regel. Han sa: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» (Matteus 7:12) Noe som kanskje er enda mer spesielt, er at Guds rikes lover fokuserer på både motiver og handlinger. «Du skal elske din neste som deg selv», sa Jesus. (Matteus 22:39) Naturligvis er Gud, som kan lese hjertet, i stand til virkelig å håndheve slike lover. – 1. Samuelsbok 16:7.

5. MOTIVER

PROBLEMET: Drivkraften bak korrupsjon er grådighet og egeninteresse. Myndighetspersoner og innbyggere legger ofte slike negative egenskaper for dagen. Når det gjaldt det kjøpesenteret i Seoul som raste sammen, og som ble omtalt i den foregående artikkelen, hadde myndighetspersoner tatt imot bestikkelse fra entreprenører som visste at det å bestikke dem ville koste mindre enn å benytte skikkelige byggematerialer og byggeteknikker.

For å få slutt på korrupsjon må mennesker derfor lære hvordan de skal bekjempe slike dypt rotfestede motiver som grådighet og egoisme. Men menneskelige styresmakter mangler både evne og vilje til å iverksette denne type undervisningsprogram.

 LØSNINGEN: Guds rike fjerner grunnlaget for korrupsjon ved å lære mennesker hvordan de skal bekjempe de urette motivene som er årsak til korrupsjon. * Denne opplæringen hjelper dem til å «bli gjort nye i [sitt] sinns drivkraft». (Efeserne 4:23) De lærer å erstatte grådighet og egoisme med det å være tilfreds og å ha interesse for andre. – Filipperne 2:4; 1. Timoteus 6:6.

6. INNBYGGERE

PROBLEMET: Selv i det beste miljøet og med den beste moralske opplæringen velger noen å være uærlige og korrupte. Eksperter innrømmer at det er derfor menneskelige styresmakter ikke kan fjerne korrupsjon. Det beste man kan håpe på, er at omfanget og de negative virkningene av korrupsjonen kan begrenses.

LØSNINGEN: I FNs konvensjon mot korrupsjon står det at for å bekjempe korrupsjon må statene fremme «integritet, ærlighet og ansvarsfølelse». Dette er et edelt mål. Guds rike gjør imidlertid mer enn bare å fremme disse egenskapene – det krever at innbyggerne har dem. Bibelen sier at de «griske» og «løgnerne» ikke er kvalifisert til å arve Guds rike. – 1. Korinter 6:9–11; Åpenbaringen 21:8.

Mennesker kan lære å holde fast ved disse høye moralnormene, noe de første kristne beviste. Da for eksempel en disippel som het Simon, tilbød apostlene penger for å få den hellige ånd, nektet de å ta imot bestikkelsen og sa til ham: «Vis . . . anger med hensyn til denne din ondskap.» Straks Simon skjønte at det ønsket han hadde, var farlig, bad han apostlene om å be til Gud for ham, slik at han kunne bekjempe det urette ønsket. – Apostlenes gjerninger 8:18–24.

HVORDAN BLI EN BORGER AV GUDS RIKE

Uansett hvilken nasjonalitet du har, har du mulighet til å bli en borger av Guds rike. (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Det undervisningsprogrammet som Riket tilbyr – og som nå er tilgjengelig verden over – vil vise deg hvordan. Jehovas vitner vil med glede demonstrere sitt opplegg for gratis bibelkurs, som ikke trenger å ta mer enn ti minutter hver uke. Du kan blant annet lære mer om «det gode budskap om Guds rike», for eksempel hvordan Riket skal gjøre slutt på all korrupsjon. (Lukas 4:43) Ta gjerne kontakt med Jehovas vitner der du bor, eller besøk nettstedet vårt, jw.org.

Kunne du tenke deg et gratis bibelkurs?

^ avsn. 8 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ avsn. 22 Se for eksempel artikkelen «Er det mulig å være ærlig i en korrupt verden?» i Vakttårnet for 1. oktober 2012.