Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Visste du dette?

Visste du dette?

Hva betyr uttrykket «evnukk», slik det brukes i Bibelen?

Utsnitt av et assyrisk relieff av en evnukk

Noen ganger sikter ordet til en kastrert mann. I bibelsk tid ble noen menn kastrert som straff eller som følge av at de var tatt til fange eller gjort til slaver. Betrodde menn som var blitt kastrert, førte tilsyn med kvinnenes bolig, haremet, ved kongens hoff. Evnukkene Hegai og Sja’asgas tjente for eksempel som voktere for hustruene og medhustruene til den persiske kong Ahasverus, som man antar er den samme som Xerxes I. – Ester 2:3, 14.

Men ikke alle Bibelen omtaler som evnukker, var blitt kastrert. Noen bibelkommentatorer sier at uttrykket også ble brukt i videre forstand, og at det da sikter til en embetsmann som hadde oppgaver ved kongens hoff. Det ser ut til at det er slik uttrykket skal forstås når det brukes om Ebed-Melek, Jeremias venn, og om den ikke navngitte etiopieren som evangelisten Filip forkynte for. Ebed-Melek var tydeligvis en høytstående embetsmann, for han hadde direkte adgang til kong Sidkia. (Jeremia 38:7, 8) Og etiopieren blir beskrevet som dronningens skattmester som «hadde dratt til Jerusalem for å tilbe». – Apostlenes gjerninger 8:27.

Hvorfor skilte gjetere i bibelsk tid sauer fra geiter?

Jesus beskrev en gang en framtidig domsperiode slik: «Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, . . . skal [han] skille menneskene fra hverandre, liksom en hyrde skiller sauene fra geitene.» (Matteus 25:31, 32) Hvorfor skilte en hyrde, eller gjeter, disse dyreartene?

Vanligvis samlet man sauer og geiter i én flokk og lot dem beite sammen om dagen. Om kvelden ble de samlet i innhegninger som beskyttet dem mot ville dyr, tyver og kulde. (1. Mosebok 30:32, 33; 31:38–40) Dyrene ble plassert i to forskjellige innhegninger. Dette beskyttet de fredelige sauene, spesielt søyene og lammene, mot den skade de mer aggressive geitene kunne påføre dem. Gjeteren skilte også sauene fra geitene i forbindelse med «avl, melking og klipping», står det i boken All Things in the Bible. I denne illustrasjonen brukte altså Jesus et bilde som tok utgangspunkt i en praksis som var velkjent for dem som levde i jordbrukssamfunnet i det gamle Israel.