Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VÅRE LESERE SPØR . . .

Hva er fakta om julen?

Hva er fakta om julen?

Millioner av mennesker verden over feirer jul av forskjellige grunner. Noen har hyggelige sammenkomster med familie og venner. Og noen tenker på Gud eller setter av tid til å hjelpe fattige eller trengende. Alt dette er i seg selv uten tvil rosverdig. Men det blir overskygget av andre sider ved denne høytiden.

For det første tror mange at julefeiringen er en markering av Jesu fødselsdag. Men blant historikere er det bred enighet om at datoen for Jesu fødsel er ukjent. The Christian Book of Why sier at «de første kristne nektet å sette av en dag som skulle markere Jesu fødsel», for de ønsket «å distansere seg fra alle hedenske skikker». Det er interessant at Bibelen ikke gir noen indikasjon på at Jesus noen gang feiret sin egen eller noen andres fødselsdag. Han gav derimot sine etterfølgere befaling om å minnes hans død. – Lukas 22:19.

For det andre er mange forskere enige om at de fleste juletradisjonene har sin opprinnelse i ikke-kristne og hedenske skikker. Disse innbefatter julenissen, mistelteinen, juletreet og det å utveksle gaver, brenne lys, henge opp kranser og gå julebukk. Boken The Externals of the Catholic Church sier om noen av disse skikkene: «Når vi gir eller får julegaver og henger opp grønne kranser i hjemmene og kirkene våre, hvor mange av oss vet da at vi trolig følger hedenske skikker?»

«Når vi gir eller får julegaver og henger opp grønne kranser i hjemmene og kirkene våre, hvor mange av oss vet da at vi trolig følger hedenske skikker?» – The Externals of the Catholic Church

Men du lurer kanskje på hva som er galt med å følge disse tilsynelatende uskyldige skikkene. Tenk over et tredje faktum. Gud godkjenner ikke at man blander hedenske skikker med den rene tilbedelse. Gjennom sin profet Amos sa Jehova Gud til de israelittene som tilbad Ham slik de selv ville: «Jeg har hatet, jeg har forkastet deres høytider . . . Fjern larmen av dine sanger fra meg.» – Amos 5:21, 23.

Hvorfor slike sterke ord? Tenk over hva folket i nordriket Israel gjorde. Den første kongen deres, Jeroboam, satte opp gullkalver i byene Dan og Betel og lokket folket til å tilbe dem i stedet for å tilbe Jehova Gud på rette måte i templet i Jerusalem. Kongen innstiftet også høytider og utnevnte prester som skulle hjelpe folket til å feire dem. – 1. Kongebok 12:26–33.

Disse israelittene hadde tilsynelatende en god grunn for å handle som de gjorde. Sa de ikke at de gjorde alt dette for å tilbe Gud og behage ham? Guds sterke ord gjennom Amos og andre profeter viser tydelig hva Gud mente om slike skikker. Gjennom profeten Malaki sa Gud: «Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret meg.» (Malaki 3:6) Forteller ikke dette oss hva Gud mener om dagens mange juleskikker?

Etter å ha tenkt over de ovennevnte fakta har millioner av mennesker bestemt seg for ikke å feire jul. I stedet gleder de seg over å være sammen med familie og venner og å hjelpe fattige og trengende når som helst de har lyst til det i løpet av året.