Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 EN BIBELSK SAMTALE

Når begynte Guds rike å regjere? (Del 2)

Når begynte Guds rike å regjere? (Del 2)

Dette er et eksempel på hvordan en samtale kan foregå når et av Jehovas vitner kommer på døren. La oss si at en som heter Christian, har kommet tilbake til en som heter Jon.

NEBUKADNESARS DRØM – ET KORT SAMMENDRAG

Christian: Hyggelig å se deg igjen, Jon. Jeg synes det er så fint at vi kan treffes hver uke og snakke sammen om Bibelen. * Hvordan går det?

Jon: Takk, fint.

Christian: Det er bra. Sist jeg var her, snakket vi om hvorfor Jehovas vitner sier at Guds rike begynte å regjere i 1914. * Som vi var inne på, finner vi et støttepunkt i en profeti i kapittel 4 i Daniels bok i Bibelen. Husker du hva det står om der?

Jon: Det står om en drøm som kong Nebukadnesar hadde om et stort tre.

Christian: Riktig. I denne drømmen så Nebukadnesar et enormt tre som nådde helt opp til himmelen. Han hørte et sendebud fra Gud befale at treet skulle felles, men at rotstubben skulle stå igjen. Etter en periode på «sju tider» skulle treet vokse opp igjen. * Vi snakket også om hvorfor vi sier at profetien har to oppfyllelser. Husker du hva som var den første oppfyllelsen?

Jon: Den gjaldt vel Nebukadnesar selv, ikke sant? Han mistet forstanden i sju år.

Christian: Ja. Nebukadnesar mistet forstanden for en tid, så det ble et opphold i hans styre. Men i den større oppfyllelsen av profetien skulle det på en måte bli et opphold i Guds styre i en periode på sju tider. Som vi så, begynte de sju tider da Jerusalem ble ødelagt i 607 fvt. Fra da av var det ingen konger på jorden som representerte Jehova Gud ved å regjere over hans folk. Men da de sju tider hadde gått, skulle Gud innsette en ny Hersker over sitt folk – en Hersker i himmelen. Slutten på de sju tider skulle med andre ord avmerke begynnelsen på Guds himmelske rikes styre. Vi har jo allerede drøftet når de sju tider begynte. Så hvis vi kan slå fast hvor lenge de varte, da vet vi også når Guds rike begynte å regjere. Følger du meg så langt?

Jon: Ja. Det var fint med en liten repetisjon.

Christian: Bra! Da kan vi gå litt i dybden og se på hvor lange de sju tider var. Jeg har nettopp lest en del om dette for å gjenoppfriske de viktigste punktene. Jeg skal forklare dem så godt jeg kan.

Jon: Ok.

DE SJU TIDER UTLØPER – DE SISTE DAGER BEGYNNER

Christian: I den første oppfyllelsen av profetien, den som gjaldt Nebukadnesar, var de sju  tider tydeligvis sju bokstavelige år. Men i den større oppfyllelsen, den som gjelder Guds rike, må de sju tider være en mye lengre tidsperiode enn sju bokstavelige år.

Jon: Hvorfor det?

Christian: Husk at de sju tider begynte da Jerusalem ble ødelagt i 607 fvt. Hvis vi regner sju bokstavelige år fra det året, kommer vi til år 600 fvt. Men det året skjedde det ingenting av betydning som hadde med Guds styre å gjøre. Og som vi har vært inne på: Da Jesus var her på jorden flere hundre år senere, antydet han at de sju tider ennå ikke hadde utløpt.

Jon: Stemmer. Jeg husker det nå.

Christian: Siden de sju tider ikke kan være sju bokstavelige år, må de være en lengre tidsperiode.

Jon: Hvor lang da?

Christian: Den bibelske boken Åpenbaringen, som har mye til felles med Daniels bok, hjelper oss til å fastslå nøyaktig hvor lange de sju tider er. Den viser at en periode på tre og en halv tid svarer til 1260 dager. * Sju tider – det dobbelte av tre og en halv tid – må da svare til 2520 dager. Er du fortsatt med?

Jon: Ja, jeg er med. Men jeg skjønner ikke hvordan dette viser at Guds rike begynte å regjere i 1914.

Christian: Ok, jeg skal prøve å forklare sammenhengen. Når det gjelder bibelske profetier, hender det at en dag står for et år. * Hvis vi bruker regelen om en dag for et år, svarer de sju tider til 2520 år. Når vi så regner 2520 år framover fra 607 fvt., kommer vi til 1914 evt. * Det er sånn vi kommer fram til at 1914 var det året da de sju tider endte og Jesus begynte å regjere som Konge i Guds rike. Og det er verdt å merke seg at siden 1914 har det skjedd mange store ting i verden – hendelser som Bibelen har forutsagt skulle skje i de siste dager.

Jon: Hva slags hendelser?

Christian: Tenk over noe Jesus sa. Det står i Matteus 24:7. Han sa om den tiden da han skulle begynne å regjere i himmelen: «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.» Legg merke til at Jesus forutsa at det skulle være matmangel og jordskjelv i den perioden. Og det har virkelig vært mye av det de siste hundre årene, er du ikke enig?

Jon: Jo.

Christian: I dette verset forutsa Jesus også at det skulle være kriger mens han var Konge i Guds rike. Og den bibelske boken Åpenbaringen har forutsagt at det i endens tid ikke bare skulle bryte ut lokale kriger, men også kriger som berørte hele verden. * Og når begynte den første verdenskrig?

Jon: I 1914 – det året da du sier at Jesus begynte å regjere! Jeg har aldri tenkt på at det skulle være noen sammenheng der.

Christian: Men når vi ser alt dette i sammenheng – profetien om de sju tider sammen med andre bibelske profetier om endens tid – da gir det virkelig mening. Jehovas vitner er overbevist  om at Jesus begynte å regjere som Konge i Guds rike i 1914, og at de siste dager begynte det samme året. *

Jon: Jeg synes fortsatt det er litt vanskelig å forstå alt dette.

Christian: Det skjønner jeg godt. Som sagt tok det en stund før jeg forstod det ordentlig, også. Men jeg håper i hvert fall at denne samtalen har hjulpet deg til å forstå at selv om året 1914 ikke er spesielt nevnt i Bibelen, så er det Jehovas vitner tror når det gjelder det året, basert på Bibelen.

Jon: Ja, dette er noe som alltid har gjort inntrykk på meg – uansett hva dere sier, har dere et skriftsted som støtter det. Det er aldri bare noe dere selv mener. Men jeg lurer på hvorfor det egentlig må være så komplisert. Hvorfor kunne ikke Gud bare ha fortalt oss i Bibelen at 1914 skulle være det året da Jesus begynte å regjere i himmelen?

Christian: Det er et godt spørsmål, Jon. Det er faktisk mange ting som ikke blir forklart i detalj i Bibelen. Så hvorfor lot Gud Bibelen bli skrevet på en måte som ville kreve at folk måtte gjøre noe selv for å forstå den? Kanskje vi kan snakke om det en annen gang?

Jon: Gjerne det.

Er det noe bestemt i Bibelen du har lurt på? Er du nysgjerrig på hva Jehovas vitner tror, eller på hva som skiller dem fra andre trossamfunn? Da kan du spørre om det neste gang du snakker med et av Jehovas vitner. Han eller hun vil gjerne svare på spørsmålene dine.

^ avsn. 5 Jehovas vitner tilbyr gratis bibelkurs hvor de på en systematisk måte drøfter bibelske emner med folk.

^ avsn. 7 Se artikkelen «En bibelsk samtale: Når begynte Guds rike å regjere? Del 1» i Vakttårnet for 1. oktober 2014.

^ avsn. 24 Se oversikten «Nebukadnesars drøm om treet».