Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | FINNES SATAN?

Bør vi frykte Satan?

Bør vi frykte Satan?

Kullos er usynlig og farlig – det samme er Satan

Den er veldig vanskelig å oppdage. Fordi den er fargeløs og luktfri, kan den komme overraskende på ofrene. Kanskje så mange som over halvparten av alle dødsfall i verden som skyldes forgiftning, kan spores tilbake til denne enkeltårsaken: kullos. Men det er ingen grunn til panikk. Det finnes måter du kan oppdage denne gassen og beskytte deg selv på. Mange installerer fornuftig nok kullosvarslere og reagerer så hvis alarmen går.

I likhet med kullos er Satan usynlig, veldig vanskelig for mennesker å oppdage og svært farlig. Men Gud har ikke latt oss være uten hjelp. Du trenger ikke å frykte Satan hvis du gjør god bruk av disse gavene, som kommer fra Gud.

Muligheten til å velge selv. I Jakob 4:7 leser vi: «Stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» Selv om Satan Djevelen er mektig, kan han ikke tvinge deg til å gjøre noe du ikke vil. Du har et valg. I 1. Peter 5:9 sies det: «Stå ham [Djevelen] imot, faste i troen.» Husk at Satan forlot Jesus etter at Jesus fast og bestemt hadde avvist de tre fristelsene. (Matteus 4:11) Også du kan velge å stå imot Satan.

Vennskap med Gud. Jakob 4:8 oppfordrer oss til å ‘nærme oss Gud’. Gud selv oppmuntrer deg til å bygge opp et nært vennskap med ham. Hvordan kan du gjøre det? Den beste måten å begynne på er å lære mer om ham fra Bibelen. (Johannes 17:3) Det du lærer om Jehova Gud, vil gjøre at du blir glad i ham, og den kjærligheten vil i sin tur gi deg et ønske om å gjøre hans vilje. (1. Johannes 5:3) Hvordan vil din himmelske Far reagere når du nærmer deg ham? Jakob sier at Gud ‘skal nærme seg deg’.

Jehova gir åndelig hjelp som kan beskytte deg

Løftet om beskyttelse. Ordspråkene 18:10 sier: «Jehovas navn er et sterkt tårn. Dit inn løper den rettferdige og blir beskyttet.» Det betyr selvfølgelig ikke at Guds personlige navn er en slags magisk formel. Det betyr derimot at de som virkelig setter Guds navn høyt, kan be til Gud om beskyttelse når som helst.

Et bibelsk eksempel. Apostlenes gjerninger 19:19 forteller noe interessant om noen nyomvendte kristne i Efesos: «Nokså mange av dem som hadde drevet med magiske kunster, samlet sammen bøkene sine og brente dem opp framfor alle. Og de regnet sammen verdien av dem og fant  at de var verd femti tusen sølvstykker.» * Disse kristne ødela alle gjenstander som hadde tilknytning til okkultisme, enda de var svært verdifulle. Dette eksemplet kan vi i vår tid lære mye av. Denne verden er gjennomsyret av okkultisme og spiritisme. Selv okkulte gjenstander og skikker som kan virke uskyldige, kan åpne for demonisk påvirkning. Det er viktig at du holder slike ting ute av livet ditt for enhver pris. – 5. Mosebok 18:10–12.

I de første 50 årene av sitt liv trodde ikke Rogelio, som ble nevnt i den første artikkelen i denne serien, at Djevelen virkelig er til. Men så forandret han oppfatning. Hvorfor? «For første gang fikk jeg en bibel», forteller Rogelio. «Kunnskap fra Bibelen overbeviste meg om at Djevelen finnes. Den samme kunnskapen beskytter meg nå mot å bli offer for hans påvirkning.»

«Kunnskap fra Bibelen overbeviste meg om at Djevelen finnes. Den samme kunnskapen beskytter meg nå mot å bli offer for hans påvirkning»

Skulle du ønske å få oppleve den dagen da Satan Djevelen ikke finnes lenger? Det kan du. Bibelen forutsier at det kommer en tid da Satan, som villeder så mange, skal bli «kastet i ild- og svovelsjøen». (Åpenbaringen 20:10) Bokstavelig ild og svovel kan naturligvis ikke skade en usynlig åndeskapning. Ildsjøen må derfor være et symbol på evig tilintetgjørelse. Satan vil bli borte for bestandig. For en glederik tid det vil bli for dem som elsker Gud!

Fortsett i mellomtiden å lære alt du kan, om Jehova og hans veier. * Forestill deg hvordan det vil bli å leve når vi til slutt med rette kan si: «Satan finnes ikke

^ avsn. 8 Hvis de sølvstykkene det dreide seg om, var romerske denarer, ville summen ha tilsvart daglønnen til i alt 50 000 vanlige arbeidere – et betydelig beløp!

^ avsn. 11 Flere opplysninger om Satan og om Guds syn på okkultisme finner du i kapittel 10 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Spør Jehovas vitner om å få en bok.