VAKTTÅRNET November 2014 | Finnes Satan?

Hvis Satan ikke finnes, da er de som frykter ham, blitt ført bak lyset. Men hvis Satan er en bedragersk manipulator, da er han farligere enn de fleste forestiller seg.

FORSIDETEMA

Finnes Satan?

Er Satan et symbol på det onde, eller er han en åndeskapning?

FORSIDETEMA

Er Satan bare et symbol på det onde?

To bibelske beretninger besvarer dette spørsmålet på en overbevisende måte.

FORSIDETEMA

Bør vi frykte Satan?

Gud kan hjelpe deg på fire måter til å beskytte deg mot Satans angrep.

EN BIBELSK SAMTALE

Når begynte Guds rike å regjere? (Del 2)

Bibelske profetier og en drøm sendt fra Gud til Babylons konge viser nøyaktig hvilket år det skjedde.

ETTERLIGN DERES TRO

«Hvordan kunne jeg da gjøre denne store ondskap?»

Hvordan motstod Josef de iherdige forsøkene Potifars kone gjorde på å forføre ham?

Svar på bibelske spørsmål

Hva er beretningene om at Jesus oppreiste noen fra de døde, et bevis for når det gjelder hans løfter for framtiden?

Mer på nett

Har Gud skapt Djevelen?

Hvor kommer Djevelen fra? Finn ut hvorfor Jesus sa at Djevelen ’ikke stod fast i sannheten’.