Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | GUDS RIKE – HVA KAN DET BETY FOR DEG?

Hvorfor være interessert i Guds rike?

Hvorfor være interessert i Guds rike?

Millioner av mennesker verden over setter sin lit til Guds rike. De gjør som Jesus, som lærte sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden.» – Matteus 6:10, NO 1978/85.

Det er et paradoks at mens mange mennesker er oppriktig interessert i Guds rike, virker det som om de fleste trossamfunn er lite opptatt av det. I den forbindelse skrev historikeren H.G. Wells at selv om Jesus gav «læren om hva han kalte Guds rike», en «veldig fremtredende plass», så har denne læren merkelig nok en ‘relativ betydningsløshet i de fleste kristne kirkers lære’. – Wells’ verdenshistorie, bind 1, side 573.

I motsetning til disse kirkene legger Jehovas vitner stor vekt på Guds rike. Tenk over dette: Vårt viktigste blad, som du leser nå, kommer ut på 220 språk. Hvert nummer blir trykt i nesten 46 millioner eksemplarer, noe som gjør det til verdens mest utbredte blad. Og hva er dets viktigste budskap? Legg merke til bladets fulle navn: Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike . *

Hvorfor gjør Jehovas vitner så mye for å forkynne om Guds rike? Én ting er at vi tror at Guds rike er det sentrale budskapet i verdens viktigste bok, Bibelen. Og vi er overbevist om at Guds rike er den eneste virkelige løsningen på de problemene menneskeheten står overfor i vår tid.

Jehovas vitner gjør sitt beste for å følge Jesu eksempel og henlede oppmerksomheten på Guds rike. Da Jesus var på jorden, gjorde han Guds rike til det sentrale i sitt liv og i sin forkynnelse. (Lukas 4:43) Hvorfor betydde Guds rike så mye for Jesus? Og hva kan det bety for deg? Vi oppfordrer deg til å lese Bibelens svar, som blir drøftet i de neste artiklene.

^ avsn. 5 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.