Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Oktober 2014

 EN BIBELSK SAMTALE

Når begynte Guds rike å regjere? (Del 1)

Når begynte Guds rike å regjere? (Del 1)

Dette er et eksempel på hvordan en samtale kan foregå når et av Jehovas vitner kommer på døren. La oss si at en som heter Christian, har ringt på hos en som heter Jon.

FORTSETT Å LETE ETTER SVAR

Christian: Jeg har satt stor pris på de samtalene vi har hatt om Bibelen, Jon. * Sist vi snakket sammen, stilte du et spørsmål om Guds rike. Du spurte hvorfor Jehovas vitner tror at Guds rike begynte å regjere i 1914.

Jon: Ja, for jeg så at det stod i et av bladene deres. Det gjorde meg litt nysgjerrig, for du sier at dere baserer alt dere tror, på Bibelen.

Christian: Det stemmer. Vi gjør det.

Jon: Jeg har jo lest Bibelen selv. Men jeg kan ikke huske at det stod noe om 1914 noe sted. Så jeg fant en bibel på nettet og søkte på «1914». Og som jeg hadde regnet med, fikk jeg ingen treff.

Christian: Så fint å høre at du har lest hele Bibelen. Guds Ord må bety mye for deg.

Jon: Ja. Det finnes ingen bok som kan måle seg med Bibelen.

Christian: Helt enig. Og så synes jeg det er fint at du gikk til Bibelen for å få svar på spørsmålet ditt. Du gjorde akkurat det Bibelen oppfordrer oss til å gjøre – å fortsette å lete etter svar. * Veldig bra!

Jon: Takk for det! Jeg har jo lyst til å lære mer. Jeg undersøkte faktisk litt til, og da fant jeg noe om 1914 i den boken vi studerer sammen. Det står om en drøm som en konge hadde hatt – om et stort tre som ble hogd ned og så vokste opp igjen, eller noe sånt.

Christian: Ja – det er den profetien som står i Daniel, kapittel 4. Den handler om en drøm som kong Nebukadnesar i Babylon hadde.

Jon: Riktig. Den var det. Jeg leste profetien om og om igjen. Men for å være helt ærlig skjønner jeg fortsatt ikke hva den har å gjøre med Guds rike eller året 1914.

Christian: Vet du, Jon, ikke engang profeten Daniel forstod fullt ut det han ble inspirert av Gud til å skrive!

Jon: Å? Sier du det?

Christian: Ja. Her i Daniel 12:8 sier han: «Og jeg – jeg hørte det, men jeg kunne ikke forstå det.»

Jon: Det er altså ikke bare meg, da. Det er jo godt å vite.

Christian: Men grunnen til at Daniel ikke forstod det han skrev, var at Guds tid ikke var inne til at mennesker helt og fullt skulle forstå profetiene i Daniels bok. Men nå, i vår tid, kan vi forstå dem.

Jon: Hvordan kan du si det?

 Christian: Se hva som står i det neste verset, i Daniel 12:9: «Ordene er blitt skjult og forseglet inntil endens tid.» Så disse profetiene skulle ikke bli forstått før mye senere, i «endens tid». Og som vi snart kommer inn på i bibelstudiet vårt, tyder alle ting på at vi lever i den tiden nå. *

Jon: Så hva betyr den profetien jeg leste i Daniel? Kan du forklare den for meg?

Christian: Jeg skal prøve.

NEBUKADNESARS DRØM

Christian: Kanskje vi først skal repetere hva kong Nebukadnesar så i drømmen. Og så kan vi snakke om hva den betyr.

Jon: Ok.

Christian: I drømmen så Nebukadnesar et enormt tre som nådde helt opp til himmelen. Så hørte han Guds sendebud si at treet skulle felles. Men Gud sa at rotstubben skulle stå igjen i jorden. Etter en periode på «sju tider» skulle treet vokse opp igjen. * Denne profetien ble først oppfylt på kong Nebukadnesar selv. Enda han var en stor konge, ble han ‘felt’, akkurat som det store treet som nådde helt opp til himmelen. Husker du hva som skjedde?

Jon: Nei.

Christian: Bibelen viser at Nebukadnesar mistet forstanden, en tilstand som varte i «sju tider», tydeligvis sju år. I den perioden var han ikke i stand til å regjere. Men da de sju tider hadde gått, fikk han forstanden tilbake og begynte å regjere igjen. *

Jon: Så langt er jeg med. Men hva har alt dette med Guds rike og 1914 å gjøre?

Christian: For å si det kort så har denne profetien to oppfyllelser. Første gang den ble oppfylt, var da det ble et opphold i kong Nebukadnesars styre. Den andre oppfyllelsen hadde å gjøre med at det ble et opphold i Guds styre. Det er denne andre oppfyllelsen som har med Guds rike å gjøre.

Jon: Men hvordan kan du vite at profetien også får en oppfyllelse i forbindelse med Guds rike?

Christian: For det første er det noe i selve profetien som tyder på det. I Daniel 4:17 står det at profetien ble gitt «for at de som lever, skal erkjenne at Den Høyeste er Hersker i menneskenes rike, og at han gir det til den han vil». La du merke til ordene «menneskenes rike»?

Jon: Ja, det står at «Den Høyeste er Hersker i menneskenes rike».

Christian: Stemmer. Hvem tror du «Den Høyeste» er?

Jon: Det må vel være Gud?

Christian: Riktig. Så her får vi vite at profetien ikke bare har med Nebukadnesar å gjøre. Den har også å gjøre med «menneskenes rike» – altså med Guds styre over menneskene. Og det virker logisk når vi ser på den sammenhengen profetien står i.

Jon: Hvordan da?

BOKENS SENTRALE TEMA

Christian: I Daniels bok er det et sentralt tema som går igjen. Det peker fram mot at Guds rike blir opprettet med Guds Sønn, Jesus, som Konge. Vi kan gå tilbake et par kapitler og se et eksempel. Vil du lese Daniel 2:44?

Jon: Ok. «Og i de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.»

 Christian: Fint. Tror du det kan være Guds rike det står om her?

Jon: Hmm. Jeg vet ikke riktig.

Christian: Legg merke til at dette riket skulle «bestå til uavgrensede tider», eller for evig. Det stemmer jo når det gjelder Guds rike, men kan vi si det om noe menneskelig styre?

Jon: Nei, vi kan jo ikke det.

Christian: Her er en annen profeti i Daniels bok som handler om Guds rike. Den står i Daniel 7:13, 14. Profetien sier om en framtidig hersker: «Det ble gitt ham herredømme og verdighet og rike, for at alle folk, folkegrupper og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et herredømme som varer til uavgrenset tid og ikke skal forgå, og hans rike er et rike som ikke skal bli ødelagt.» Er det noe her som høres kjent ut?

Jon: Ja, det står om et rike.

Christian: Nettopp. Og ikke et hvilket som helst rike. Legg merke til at det står at dette riket skulle ha myndighet over «alle folk, folkegrupper og tungemål». Dette riket skulle altså regjere over hele verden.

Jon: Jeg tenkte ikke på det, men det stemmer – det er jo det det står.

Christian: Legg også merke til hva profetien sier videre: «Hans herredømme er et herredømme som varer til uavgrenset tid og ikke skal forgå, og hans rike er et rike som ikke skal bli ødelagt.» Det minner mye om den profetien vi nettopp leste i Daniel 2:44, ikke sant?

Jon: Jo.

Christian: Kanskje vi skal ta en kort repetisjon av det vi har snakket om hittil. Hensikten med profetien i Daniel, kapittel 4, var at folk skulle vite at «Den Høyeste er Hersker i menneskenes rike». Det i seg selv viser at profetien skulle få en større oppfyllelse enn den som gjaldt Nebukadnesar. Og gjennom hele Daniels bok finner vi profetier om at Guds rike skulle bli opprettet med Guds Sønn som Konge. Synes du ikke det er rimelig å tro at profetien i Daniel, kapittel 4, også må ha noe med Guds rike å gjøre?

Jon: Det er vel det. Men jeg ser fortsatt ikke hvilken forbindelse dette har med 1914.

«LA SJU TIDER FARE FRAM»

Christian: Jo, nå skal du se. La oss gå tilbake til kong Nebukadnesar. I den første oppfyllelsen av profetien var treet et bilde på ham. Da det ble hogd ned og rotstubben ble stående igjen i sju tider, ble det et opphold i hans styre – det var i den perioden han mistet forstanden. Perioden på sju tider endte da han fikk forstanden tilbake og begynte å regjere igjen. I den andre oppfyllelsen av profetien skulle det bli et opphold i Guds styre for en tid – men ikke fordi Gud hadde sviktet på noen måte.

Jon: Hva mener du?

Christian: I bibelsk tid ble det sagt at de israelittiske kongene som regjerte i Jerusalem, satt på «Jehovas trone». * De styrte som representanter for Gud. Så i virkeligheten var det Guds styre som kom til uttrykk gjennom disse kongenes styre. Men med tiden ble de fleste  av disse kongene ulydige mot Gud, og nesten alle i landet fulgte deres dårlige eksempel. Fordi israelittene var ulydige, tillot Gud at de ble erobret av babylonerne i 607 fvt. Fra da av var det ikke lenger noen konge som representerte Jehova i Jerusalem. Det var på den måten det ble et opphold i Guds styre. Er du med så langt?

Jon: Jeg tror det.

Christian: Så år 607 avmerket begynnelsen på de sju tider, det vil si den perioden da det skulle være et opphold i Guds styre. Da de sju tider var omme, skulle Gud innsette en ny hersker som skulle representere Ham – denne gang en Hersker i himmelen. Det var da de andre profetiene vi leser om i Daniel, skulle bli oppfylt. Så det store spørsmålet blir: Når utløp de sju tider? Hvis vi kan svare på det, vet vi når Guds rike begynte å regjere.

Jon: Skjønner. La meg gjette – de sju tider utløp i 1914?

Christian: Helt riktig!

Jon: Men hvordan kan vi vite det?

Christian: Da Jesus forkynte her på jorden, antydet han at de sju tider ennå ikke hadde utløpt. * Så det må dreie seg om en veldig lang tidsperiode. De sju tider begynte flere hundre år før Jesus kom til jorden, og de fortsatte etter at han hadde vendt tilbake til himmelen. Husk også at profetiene i Daniel ikke skulle bli forstått før i «endens tid». * Det er interessant å merke seg at oppriktige bibelstudenter i slutten av 1800-tallet var svært interessert i denne og andre profetier og gransket dem nøye. Etter hvert forstod de at de sju tider skulle utløpe i 1914. Og store ting som har skjedd i verden siden da, bekrefter at 1914 var det året da Guds rike begynte å regjere i himmelen. Det var det året da de siste dager, eller endens tid, begynte for denne verden. Men jeg skjønner at dette kan være mye å fordøye på én gang . . .

Jon: Det har du helt rett i. Jeg må nok se mer på dette for å få ordentlig tak i det.

Christian: Det skjønner jeg godt. Det tok en stund før jeg forstod det ordentlig, også. Men jeg håper i hvert fall at denne samtalen har hjulpet deg til å se at Jehovas vitner virkelig baserer det de tror om Guds rike, på Bibelen.

Jon: Absolutt. Jeg har alltid vært imponert over hvordan dere bruker Bibelen som grunnlag for det dere tror.

Christian: Og jeg skjønner at du ønsker å gjøre det samme. Men som sagt kan dette være litt mye på én gang. Du har sikkert flere spørsmål. Vi har slått fast at de sju tider har med Guds rike å gjøre, og at de begynte i 607 fvt. Men hvordan vet vi egentlig at de sju tider utløp i 1914? *

Jon: Ja, det vil jeg gjerne ha svar på.

Christian: Bibelen hjelper oss til å finne ut nøyaktig hvor lenge de sju tider varte. Har du lyst til at vi skal se på det neste gang jeg kommer? *

Jon: Det høres bra ut.

Er det noe bestemt i Bibelen du har lurt på? Er du nysgjerrig på hva Jehovas vitner tror, eller på hva som skiller dem fra andre trossamfunn? Da kan du spørre om det neste gang du snakker med et av Jehovas vitner. Han eller hun vil gjerne svare på spørsmålene dine.

^ avsn. 5 Jehovas vitner har et gratis opplegg for bibelstudium hvor de på en systematisk måte drøfter bibelske emner med folk.

^ avsn. 63 I sin profeti om de siste dager sa Jesus: «Jerusalem [som stod for Guds styre] skal tråkkes ned av nasjonene, inntil nasjonenes fastsatte tider er utløpt.» (Lukas 21:24) Så det var fortsatt et opphold i Guds styre på Jesu tid, og slik skulle det være helt til de siste dager.

^ avsn. 67 Se tillegget «1914 — et viktig år ifølge Bibelens profetier» i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?

^ avsn. 69 Den neste artikkelen i denne serien vil ta opp skriftsteder som kaster lys over den lengden av de sju tider.