Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Er alle religioner til ære for Gud?

Når du hører på nyhetene, legger du kanskje merke til at det noen ganger blir gjort onde ting i religionens navn. Det er ikke all religion som kommer fra den sanne Gud. (Matteus 7:15) En stor del av menneskeheten er i virkeligheten blitt ført på villspor når det gjelder religion. – Les 1. Johannes 5:19.

Men Gud legger merke til oppriktige mennesker som elsker det som er godt og sant. (Johannes 4:23) Han oppfordrer slike mennesker til å lære sannheten fra hans Ord, Bibelen. – Les 1. Timoteus 2:3–5.

Hvordan kan du se hva som er den sanne religion?

Jehova Gud forener mennesker med vidt forskjellig religiøs bakgrunn ved å lære dem sannheten og ved å lære dem å elske hverandre. (Mika 4:2, 3) Den måten folk behandler hverandre på, kan derfor vise deg om de utøver den sanne religion. – Les Johannes 13:35.

Jehova Gud forener alle slags mennesker ved hjelp av den sanne religion. – Salme 133:1

De som har den sanne religion, baserer sin tro og sin levemåte på Bibelen. (2. Timoteus 3:16) Og de ærer Guds navn. (Salme 83:18) De forkynner dessuten at det er Guds rike som er menneskehetens eneste håp. (Daniel 2:44) De etterligner Jesus ved å la sitt «lys skinne» og gjøre godt mot sin neste. (Matteus 5:16) De sanne kristne kan derfor kjennes på at de oppsøker folk for å gjøre dem kjent med det gode budskap om Guds rike. – Les Matteus 24:14; Apostlenes gjerninger 5:42; 20:20.