Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | GUDS SYN PÅ RØYKING

En global epidemi

En global epidemi

Røyking dreper nådeløst.

  • I forrige århundre døde 100 millioner som følge av røyking.

  • Hvert år dør omkring 6 millioner som følge av røyking.

  • Hvert sjette sekund dør i snitt ett menneske som følge av røyking.

Og det er ingenting som tyder på at trenden skal snu.

Eksperter anslår at hvis trenden fortsetter, vil tallet på årlige dødsfall som skyldes røyking, komme opp i over 8 millioner innen 2030. Og de spår at innen slutten av 2000-tallet vil røyking ha krevd en milliard liv.

Det er ikke bare de som røyker, som er ofre. Blant ofrene er de etterlatte, som lider både følelsesmessige og økonomiske tap, og de 600 000 som hvert år dør som følge av passiv røyking. Og vi må alle bære en del av byrden i form av økte helsekostnader.

Når det gjelder de fleste epidemier, må leger arbeide intenst for å finne et botemiddel. Men når det gjelder røyking, er dette et helseproblem som det absolutt er mulig å løse, og løsningen er velkjent. Dr. Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, har sagt: «Tobakksepidemien er i sin helhet skapt av mennesker, og den kan snus ved hjelp av innsats fra regjeringer og fra samfunnet generelt.»

Ingen andre helseproblemer har vært forsøkt bekjempet med så stor internasjonal innsats. Pr. august 2012 var omkring 175 land blitt enige om å treffe tiltak for å bremse bruken av tobakk. * Men mektige krefter holder epidemien i gang. Hvert år bruker tobakksindustrien milliarder av dollar på reklame for å få nye kunder, spesielt blant kvinner og ungdommer i utviklingslandene. Tobakk er som kjent vanedannende, så det er nærmest garantert at dødstallene vil fortsette å være høye blant de omkring en milliard røykere som allerede er avhengige. Hvis ikke de som nå røyker, slutter, kommer dødstallene til å stige drastisk de neste 40 årene.

Reklame og avhengighet holder mange fanget i en felle som de skulle ønske at de kunne komme ut av. Slik var det med Naoko. Hun begynte å røyke som tenåring. Når hun etterlignet dem som røykte i mediene, fikk det henne til å føle seg verdensvant. Begge foreldrene hennes døde av lungekreft, men hun fortsatte likevel å røyke, også i den perioden da de to døtrene hennes vokste opp. «Jeg var redd for å få lungekreft og bekymret meg for barnas helse», innrømmer hun, «men jeg klarte ikke å slutte. Jeg tenkte at jeg aldri kom til å slutte å røyke.»

Men Naoko sluttet å røyke. Det som gav henne motivasjon til å slutte, var det samme som det som har hjulpet millioner av andre til å holde seg borte fra tobakk. Hva er det? Les videre.

^ avsn. 11 Disse tiltakene innbefatter det å informere folk om farene ved røyking, legge restriksjoner på tobakksindustriens markedsføring, heve avgiftene på tobakk og sette i gang programmer som skal hjelpe folk til å slutte å røyke.