Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Juni 2014

Hvilket håp er det for mine døde slektninger?

Hvilket håp er det for mine døde slektninger?

FOR en tid siden stod denne oppsiktsvekkende overskriften i den sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo: «‘Den fantastiske Shim Cheong’, som ikke visste noe om Jesus – kom hun til helvete?»

Overskriften var provoserende, for Shim Cheong er en høyt elsket ung kvinne i et koreansk folkeeventyr som ofrer livet for å hjelpe den blinde faren sin. I årenes løp er hun blitt lovprist i høye toner. Blant koreanere blir Shim Cheong faktisk betraktet som selve innbegrepet av en hengiven datter.

Mange syntes at tanken på at en slik skikkelse skulle bli pint i et brennende helvete bare fordi hun ikke var en døpt kristen, var urettferdig, til og med støtende. Handlingen i dette eventyret skal jo ha utspilt seg lenge før budskapet om Kristus ble forkynt i landsbyen hennes.

I artikkelen var det et intervju med en prest. Han ble spurt om alle de som har dødd uten å ha hatt anledning til å lære om Jesus, har kommet til helvete. Hva svarte han? «Det vet vi ikke. Vi bare antar at det må finnes et slags guddommelig forsyn [for slike mennesker].»

ET KRAV FOR Å BLI FRELST

The New Catholic Encyclopedia sier: «Man må være døpt for å bli frelst. Som Kristus selv sa, kan en ikke komme inn i Guds rike med mindre en blir født på ny av vann og Den hellige ånd (Joh 3,5).» På grunn av dette tror noen at de som dør uten å være døpt, havner i et brennende helvete eller på annen måte lider etter døden.

Men mange andre mener at en slik tro er absurd. Millioner av mennesker har dødd uten å ha kjennskap til det som står i Bibelen. Fortjener de å bli pint i all evighet? Hva sier Bibelen om dette?

DET HÅP BIBELEN GIR

Bibelen viser tydelig at Gud også bryr seg om mennesker som ikke har hatt kjennskap til hans vilje. I Apostlenes gjerninger 17:30 får vi denne forsikringen: «Gud har . . . båret over med tidene med en slik uvitenhet.» Så hvilket håp holder Bibelen fram for dem som har dødd uten å ha hatt anledning til å lære om Gud?

Hva betyr Jesu løfte: «Du skal være med meg i Paradiset»?

Svaret framgår av noe Jesus sa til en av de forbryterne som døde ved siden av ham. Mannen sa til Jesus: «Husk meg når du kommer i ditt rike.» Hva svarte Jesus? «I sannhet sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i Paradiset.» – Lukas 23:39–43.

Lovte Jesus at mannen skulle komme til himmelen? Nei. Mannen var ikke blitt «født på ny» av vann og ånd, noe som var en betingelse for å komme inn i himlenes rike. (Johannes 3:3–6) Jesus lovte derimot at forbryteren skulle få leve igjen, «i Paradiset». Som jøde kjente mannen sannsynligvis til det jordiske paradiset – Edens hage – som er beskrevet i den første boken i Bibelen. (1. Mosebok 2:8) Jesu løfte gav ham et sikkert håp om en oppstandelse i paradiset når det blir gjenopprettet her på jorden.

Bibelen lover faktisk at «det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». (Apostlenes gjerninger 24:15) «De urettferdige» er de som ikke levde opp til Guds rettferdige normer fordi de ikke hadde kjennskap til Guds vilje. Den urettferdige forbryteren som snakket med Jesus, og millioner, kanskje milliarder, av andre som har dødd uten å ha kjent Guds normer, kommer til å bli oppreist til liv av Jesus. På en paradisisk jord vil de så få lære hva Gud venter av dem, og de vil få anledning til å bevise at de elsker ham, ved å holde hans bud.

 NÅR DE URETTFERDIGE BLIR OPPREIST TIL LIV

Når de urettferdige blir oppreist til liv, vil de da bli dømt på grunnlag av det de har gjort tidligere? Nei. Romerne 6:7 sier: «Den som har dødd, er blitt frikjent fra sin synd.» De urettferdige har betalt for sine synder med døden. De vil derfor ikke bli dømt på grunnlag av det de gjorde i uvitenhet før de døde, men på grunnlag av det de gjør etter sin oppstandelse. Hva vil det føre til for dem?

Etter at de urettferdige er blitt oppreist, vil de få anledning til å lære Guds lover, som vil bli åpenbart når symbolske bokruller blir åpnet. De vil så bli dømt «etter sine gjerninger», det vil si etter hvorvidt de er lydige mot Guds lover. (Åpenbaringen 20:12, 13) For mange av de urettferdige vil dette være, ikke en ny sjanse, men deres første reelle mulighet til å lære om Guds vilje og følge den, slik at de kan oppnå evig liv på jorden.

Denne bibelske læren har hjulpet mange til å få tilbake troen på Gud. Yeong Sug er en av dem. Hun vokste opp som troende katolikk. Noen i familien hennes var prester. Hun håpet å bli nonne, så hun gikk i kloster. Senere forlot hun klostret fordi hun var skuffet over det som foregikk der. Hun kunne dessuten ikke godta helveteslæren fordi hun syntes at det å pine mennesker i et brennende helvete verken ville være rettferdig eller kjærlig.

Så var det et av Jehovas vitner som viste Yeong Sug disse ordene i Bibelen: «De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting, og de har ikke lenger noen lønn.» (Forkynneren 9:5) Vitnet hjalp henne til å forstå at de døde slektningene hennes ikke blir pint i et brennende helvete. De sover i døden i påvente av en oppstandelse.

Yeong Sug, som skjønte at det er mange som aldri har hørt Bibelens budskap, merket seg Jesu ord i Matteus 24:14: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» Hun er nå med på å forkynne det gode budskap og gjøre andre kjent med sitt fine håp, som er basert på Bibelen.

‘GUD ER IKKE PARTISK’

Bibelen sier at «Gud ikke er partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham». (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Det er dette vi alle kan vente av Gud, som er fullkomment rettferdig og «elsker rettferdighet og rett». – Salme 33:5.