Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Juni 2014

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Har det at jorden er til, en hensikt?

Det var meningen at jorden skulle være et lykkelig hjem for menneskene

Vår planet er et ideelt sted for liv. Jorden har rikelig med vann, som er helt nødvendig for å opprettholde liv. Den har akkurat den helning, rotasjon og bane som må til for at havene ikke skal fryse til eller fordampe. Og dens atmosfære og magnetfelt beskytter den mot dødelig stråling. Jorden har et unikt økosystem, med planter og dyr som er gjensidig avhengig av hverandre. Mange har derfor trukket den slutning at jorden er designet med en hensikt. – Les Jesaja 45:18.

Men du spør kanskje: Er lidelser og urettferdighet en del av denne hensikten? – Les 5. Mosebok 32:4, 5.

Kommer det som var hensikten med jorden, til å bli gjennomført?

Det var meningen at jorden skulle være et lykkelig hjem for mennesker som respekterer hverandre og elsker sin Skaper. Menneskers liv har derfor en mer opphøyd hensikt enn planters og dyrs liv. Vi kan forstå hvem vår Skaper er, og vi kan beundre og etterligne hans kjærlighet og rettferdighet. – Les Forkynneren 12:13; Mika 6:8.

Vår Skaper kan gjennomføre alt det han har til hensikt å gjøre. Så vi kan være sikker på at han skal gjøre slutt på lidelse og urettferdighet og sørge for at jorden blir et hjem hvor menneskene kan være fullkomment lykkelige. – Salme 37:11, 29; Jesaja 55:11.