Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvem er det egentlig som styrer verden?

Hvis det var Gud som styrte denne verden, ville det da ha vært så mye nød og lidelse?

Mange tror at det er Gud som styrer denne verden. Men hvis det var sant, ville det da ha vært så mye nød og lidelse? (5. Mosebok 32:4, 5) Bibelen sier at det er en som er ond, som styrer verden. – Les 1. Johannes 5:19.

Hvordan kunne en ond person få herredømme over menneskeheten? I begynnelsen av menneskenes historie gjorde en engel opprør mot Gud, og han påvirket de to første menneskene til å gjøre det samme. (1. Mosebok 3:1–6) Den første mann og den første kvinne valgte å følge denne opprørske engelen, Satan, og gjorde dermed ham til sin hersker. Den Allmektige Gud er den eneste som har rett til å herske, men han ønsker at mennesker skal velge hans styre fordi de elsker ham. (5. Mosebok 6:6; 30:16, 19) Dessverre har de fleste blitt forledet til å ta det samme dårlige valg som de to første menneskene gjorde. – Les Åpenbaringen 12:9.

Hvem kommer til å løse menneskenes problemer?

Vil Gud tillate at Satans onde styre fortsetter? Nei! Og ved hjelp av Jesus skal Gud dessuten oppheve virkningene av alt det onde Satan har gjort. – Les 1. Johannes 3:8.

Med myndighet fra Gud skal Jesus knuse Satan. (Romerne 16:20) Deretter skal Gud herske over menneskeheten og sørge for at alle får et lykkelig liv under fredelige forhold, slik det var meningen fra begynnelsen av. – Les Åpenbaringen 21:3–5.