Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET APRIL 2014

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hva skal Jesus gjøre i framtiden?

I år 33 evt. døde Jesus, ble oppreist fra de døde og steg opp til himmelen. Lenge etter det fikk han myndighet til å herske som Konge. (Daniel 7:13, 14) I framtiden skal Jesus gå til handling som Konge for å skape fred over hele jorden og fjerne fattigdom. – Les Salme 72:7, 8, 13.

Som Konge skal Jesus rense jorden for urettferdighet

Jesus skal gjøre storslåtte ting som menneskehetens Hersker. Han kommer til å bruke den makten han har fått av sin Far, til å løfte menneskene opp til fullkommenhet. De vil kunne leve på jorden uten noen gang å bli gamle og dø. – Les Johannes 5:26–29; 1. Korinter 15:25, 26.

Hva gjør Jesus nå?

Jesus leder nå det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet som blir utført av hans sanne etterfølgere. De besøker andre for å vise dem hva Bibelen sier om Guds rike. Jesus sa at han ville støtte det arbeidet hans disipler utførte, helt til Guds rike fjerner alle jordiske styresmakter. – Les Matteus 24:14; 28:19, 20.

Ved hjelp av den sanne kristne menighet leder Jesus mennesker på en slik måte at de får et bedre liv. Han vil fortsette å lede dem trygt gjennom tilintetgjørelsen av den nåværende verdensordning og inn i Guds lovte nye verden. – Les 2. Peter 3:7, 13; Åpenbaringen 7:17.

Lær mer

Hva er Guds rike?

Mange kjenner til fadervår. Hva er meningen med ordene: «La ditt rike komme»?