Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hva skal Jesus gjøre i framtiden?

I år 33 evt. døde Jesus, ble oppreist fra de døde og steg opp til himmelen. Lenge etter det fikk han myndighet til å herske som Konge. (Daniel 7:13, 14) I framtiden skal Jesus gå til handling som Konge for å skape fred over hele jorden og fjerne fattigdom. – Les Salme 72:7, 8, 13.

Som Konge skal Jesus rense jorden for urettferdighet

Jesus skal gjøre storslåtte ting som menneskehetens Hersker. Han kommer til å bruke den makten han har fått av sin Far, til å løfte menneskene opp til fullkommenhet. De vil kunne leve på jorden uten noen gang å bli gamle og dø. – Les Johannes 5:26–29; 1. Korinter 15:25, 26.

Hva gjør Jesus nå?

Jesus leder nå det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet som blir utført av hans sanne etterfølgere. De besøker andre for å vise dem hva Bibelen sier om Guds rike. Jesus sa at han ville støtte det arbeidet hans disipler utførte, helt til Guds rike fjerner alle jordiske styresmakter. – Les Matteus 24:14; 28:19, 20.

Ved hjelp av den sanne kristne menighet leder Jesus mennesker på en slik måte at de får et bedre liv. Han vil fortsette å lede dem trygt gjennom tilintetgjørelsen av den nåværende verdensordning og inn i Guds lovte nye verden. – Les 2. Peter 3:7, 13; Åpenbaringen 7:17.