Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VÅRE LESERE SPØR . . .

Hvorfor tillater Gud at de sterke undertrykker de svake?

Hvorfor tillater Gud at de sterke undertrykker de svake?

Bibelen forteller om noen urovekkende tilfeller hvor de svake har blitt undertrykt av de sterke. Tenk for eksempel på Nabot. * Akab, en konge i Israel på 900-tallet fvt., tillot at hans kone, Jesabel, fikk Nabot og hans sønner drept, slik at han kunne overta Nabots vingård. (1. Kongebok 21:1–16; 2. Kongebok 9:26) Hvorfor tillot Gud et slikt grovt maktmisbruk?

‘Gud kan ikke lyve.’ – Titus 1:2

La oss se på én viktig grunn: Gud kan ikke lyve. (Titus 1:2) Hva har dette med onde, undertrykkende handlinger å gjøre? Helt i begynnelsen av menneskenes historie advarte Gud om at opprør mot ham ville gi et forferdelig resultat – død. Akkurat som Guds Ord sier, har døden vært noe menneskene har måttet forholde seg til helt siden opprøret i Edens hage. Det første mennesket som døde, mistet faktisk livet som følge av en undertrykkende handling – Abel ble myrdet av sin bror Kain. – 1. Mosebok 2:16, 17; 4:8.

Når det gjelder menneskenes historie siden den gang, oppsummerer Bibelen den slik: «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» (Forkynneren 8:9) Har disse ordene vist seg å stemme? Jehova Gud advarte sitt folk, Israel, om at kongene deres kom til å undertrykke dem, noe som ville få folket til å rope til Gud. (1. Samuelsbok 8:11–18) Til og med den vise kong Salomo la tunge byrder på folket. (1. Kongebok 11:43; 12:3, 4) Onde konger, for eksempel Akab, var mye mer undertrykkende. Tenk over dette: Hvis Gud hadde forhindret alle slike undertrykkende handlinger, ville ikke da det han hadde sagt, ha vært løgn?

«Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» – Forkynneren 8:9

Dessuten hevder Satan at mennesker tjener Gud bare av selviske grunner. (Job 1:9, 10; 2:4) Hvis Gud skjermet sine tjenere mot alle former for undertrykkelse, ville ikke da det være med på å bekrefte Satans påstand? Og hvis Gud hindret alle former for undertrykkelse, ville han ikke da være ansvarlig for en enda større løgn? Hvis Gud gav en slik beskyttelse, ville mange kanskje tro at menneskene kan styre seg selv på en vellykket måte uten hans hjelp. Men Guds Ord sier det motsatte – at mennesket overhodet ikke kan styre seg selv. (Jeremia 10:23) Vi trenger Guds rike. Det er bare det som kan gjøre slutt på all urettferdighet.

Betyr dette at Gud ikke gjør noe med undertrykkelsen? Nei. Tenk over to ting han gjør: For det første avslører han alle sider ved den. Hans Ord avslører for eksempel alle sider ved det komplottet som Jesabel fikk i stand mot Nabot. Bibelen viser dessuten at den som er drivkraften bak slike onde handlinger, er en mektig hersker som ønsker å skjule hvem han egentlig er. (Johannes 14:30; 2. Korinter 11:14) Bibelen avslører ham som Satan Djevelen. Ved å avsløre ondskap og undertrykkelse og hvem som egentlig står bak, hjelper Gud oss til å holde oss borte fra det som er ondt. På den måten verner han om vår evige framtid.

For det andre gir Gud oss et sikkert håp om at undertrykkelsen vil ta slutt. Den måten han avslørte, dømte og straffet Akab og Jesabel på – og mange som dem – gir oss tillit til hans løfte om at han en dag skal straffe alle de onde. (Salme 52:1–5) Gud gir oss også et pålitelig håp om at han snart skal reversere virkningene av ondskapen, til gagn for dem som elsker ham. * Den trofaste Nabot og sønnene hans vil da få evig liv på en paradisisk jord, hvor det ikke finnes urettferdighet. – Salme 37:34.

^ avsn. 3 Se artikkelen «Etterlign deres tro» i dette nummeret.