Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Februar 2014

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Er Bibelen virkelig Guds Ord?

Man skulle forvente at Guds Ord er unikt, og Bibelen er unik. Det har blitt trykt milliarder av eksemplarer av den på mange hundre språk. Visdommen i Bibelen har kraft til å forandre mennesker til det bedre. – Les 1. Tessaloniker 2:13; 2. Timoteus 3:16.

Vi vet at Bibelen er fra Gud, fordi den forutsier framtiden på en nøyaktig måte. Ikke noe menneske kan klare dette av seg selv. Tenk for eksempel på Jesajas bok. En avskrift av den som daterer seg fra 100-tallet fvt., har blitt funnet i en hule i nærheten av Dødehavet. Der står det at det skulle komme en tid da byen Babylon skulle bli ubebodd. Dette gikk i oppfyllelse først flere hundre år etter at avskriften ble laget. – Les Jesaja 13:19, 20; 2. Peter 1:20, 21.

Hvordan ble Bibelen skrevet?

Bibelen ble skrevet over en periode på 1600 år. Det var omkring 40 bibelskribenter, og de utdypet ett og samme tema uten å motsi hverandre. Hvordan var det mulig? De ble ledet av Gud. – Les 2. Samuelsbok 23:2.

Noen ganger kommuniserte Gud med bibelskribentene ved hjelp av engler, syner eller drømmer. Men vanligvis la Gud sin tanke i skribentens sinn og lot ham selv velge hvilke ord han ville bruke for å uttrykke Guds budskap. – Les Åpenbaringen 1:1; 21:3–5.