Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Visste du dette?

Visste du dette?

Hvordan ble det gitt bidrag til templet på Jesu tid?

Skattkammeret i templet lå i kvinnenes forgård. I boken The TempleIts Ministry and Services står det: «Hele veien rundt var det en enkel søylegang, og innenfor den, mot muren, stod det 13 kister, eller ‘trompeter’, [hvor] bidragene ble lagt.»

Disse bidragsbøssene ble kalt trompeter fordi de var smale øverst og brede nederst. På hver bøsse var det en innskrift som viste at den var satt av til en bestemt type offer, og bidragene var øremerket nøye angitte formål. Jesus befant seg i kvinnenes forgård da han så folk, deriblant en fattig enke, legge gaver i bidragsbøssene. – Lukas 21:1, 2.

To bøsser var satt av til tempelskatten – den ene til årets tempelskatt og den andre til fjorårets. De fem neste bøssene var satt av til penger til henholdsvis turtelduer, duer, ved, røkelse og gullkar. Hvis noen hadde lagt til side mer enn det et offer kostet, la han det som ble til overs, i en av de resterende bøssene. Den åttende bøssen var til det som var til overs av de pengene som var bestemt til syndofrene. De fire neste var til overskuddet av penger man hadde lagt til side til skyldofrene, til fugleofrene, til nasireernes ofre og til de spedalskes ofre. Den trettende var til frivillige bidrag.

Var bibelskribenten Lukas en nøyaktig historieskriver?

Lukas skrev både det evangeliet som bærer hans navn, og boken Apostlenes gjerninger. Han sa selv at han nøye hadde «gått igjennom alle ting fra først av». Noen forskere har likevel dratt hans beretning i tvil. (Lukas 1:3) Så hvor nøyaktig var han?

Lukas kommer inn på historiske kjensgjerninger som kan bekreftes. Han bruker for eksempel en rekke lite kjente titler på romerske embetsmenn: pretorer, eller magistrater, i Filippi; politarker, eller lokale styresmenn, i Tessalonika; asiarker, eller ledende menn, i Efesos. (Apostlenes gjerninger 16:20, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31) Lukas omtaler Herodes Antipas som en tetrark, eller landsdelshersker, og Sergius Paulus som prokonsulen på Kypros. – Apostlenes gjerninger 13:1, 7.

Det er bemerkelsesverdig at Lukas bruker titler på en så korrekt måte, for når en romersk besittelse skiftet status, fikk også dens administrator ny tittel. «Gang på gang viser det seg at slike betegnelser i Apostlenes gjerninger er helt rette for det stedet og den tiden det dreier seg om», sier bibelkommentatoren Bruce Metzger. Forskeren William Ramsay kaller Lukas «en historieskriver av ypperste klasse».