Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Januar 2014

Håpet for de døde – oppstandelsen

Håpet for de døde – oppstandelsen

Tror du på Bibelens løfte om en oppstandelse? * Utsiktene til at vi skal bli gjenforent med våre kjære som har sovnet inn, er svært tiltalende, for å si det mildt. Men er et slikt håp realistisk? For å kunne besvare det spørsmålet kan det være en fordel å se hvilket håp Jesu Kristi apostler hadde.

Apostlene trodde fullt og fast på oppstandelsen. Hvorfor? Av minst to grunner. Deres håp var for det første basert på denne kjensgjerningen: Jesus selv var blitt oppreist fra de døde. Apostlene – og «mer enn fem hundre brødre på én gang» – så den oppstandne Jesus. (1. Korinter 15:6) De fire evangeliene viser dessuten tydelig at Jesu oppstandelse ble bekreftet og godtatt av mange andre. – Matteus 27:62 til 28:20; Markus 16:1–8; Lukas 24:1–53; Johannes 20:1 til 21:25.

Apostlene hadde for det andre vært vitne til at Jesus selv oppreiste i hvert fall tre personer fra de døde – først i Nain, deretter i Kapernaum og til slutt i Betania. (Lukas 7:11–17; 8:49–56; Johannes 11:1–44) Det siste tilfellet, som er omtalt tidligere i bladet, berørte en familie som Jesus var spesielt nær knyttet til. La oss se nærmere på hva som skjedde.

«JEG ER OPPSTANDELSEN»

«Din bror skal oppstå.» Dette sa Jesus til Marta da broren hennes, Lasarus, hadde vært død i fire dager. Marta forstod først ikke det Jesus sa. «Jeg vet at han skal oppstå», svarte hun, men hun tenkte at det ville skje en gang i framtiden. Jesus sa: «Jeg er oppstandelsen og livet.» Forestill deg hvor overrasket hun må ha blitt da han deretter oppreiste Lasarus fra de døde! – Johannes 11:23–25.

Hvor var Lasarus de fire første dagene etter at han døde? Han sa ikke noe som tydet på at han hadde vært i live et annet sted de dagene. Nei, Lasarus hadde ikke noen udødelig sjel som hadde kommet til himmelen. Det var ikke slik at Jesus ved å oppreise Lasarus hentet ham ned til jorden igjen fra himmelsk lykksalighet i Guds nærhet. Så hvor var Lasarus de fire dagene? Han sov i graven. – Forkynneren 9:5, 10.

Husk at Jesus sammenlignet døden med en søvn som den døde blir vekket opp fra i oppstandelsen.  Beretningen lyder: «‘Lasarus, vår venn, er gått til hvile, men jeg drar dit for å vekke ham av søvnen.’ Disiplene sa derfor til ham: ‘Herre, hvis han er gått til hvile, kommer han til å bli frisk.’ Jesus hadde imidlertid talt om hans død. Men de trodde at han talte om søvnens hvile. Da sa Jesus derfor rett ut til dem: ‘Lasarus er død.’» (Johannes 11:11–14) Da Jesus oppreiste Lasarus, gav han ham livet tilbake og gjenforente ham med familien hans. For en fantastisk gave Jesus gav den familien!

Det at Jesus oppreiste mennesker fra de døde da han var her på jorden, var et forhåndsglimt av det han skal gjøre når han hersker over jorden som Konge i Guds rike. * Han skal da gi livet tilbake til dem som sover i menneskehetens felles grav. Det er grunnen til at han sa: «Jeg er oppstandelsen.» Tenk hvordan det vil bli å få treffe sine døde kjære igjen! Og tenk hva de som blir oppreist, vil føle! – Lukas 8:56.

Tenk hvor lykkelig du vil bli når du får treffe dine kjære igjen!

TRO FØRER TIL EVIG LIV

Jesus sa til Marta: «Den som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør; og enhver som lever og viser tro på meg, skal aldri noensinne dø.» (Johannes 11:25, 26) De som Jesus oppreiser under sitt tusenårige styre, vil få utsikter til å leve evig – forutsatt at de virkelig viser tro på ham.

«Den som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør.» – Johannes 11:25

Etter å ha kommet med disse bemerkelsesverdige uttalelsene om oppstandelsen stilte Jesus Marta et selvransakende spørsmål: «Tror du dette?» Hun sa til ham: «Ja, Herre; jeg har trodd at du er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 11:26, 27) Hvordan er det med deg? Skulle du ønske at du hadde like sterk tro på oppstandelseshåpet som Marta hadde? Noe av det første du må gjøre, er å tilegne deg kunnskap om hva som er Guds hensikt med menneskene. (Johannes 17:3; 1. Timoteus 2:4) En slik kunnskap kan føre til tro. Hvorfor ikke be Jehovas vitner om å vise deg hva Bibelen lærer om dette emnet? De vil med glede drøfte det enestående oppstandelseshåpet med deg.

^ avsn. 9 Du finner flere opplysninger om Bibelens løfte om en framtidig oppstandelse i kapittel 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.