Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Januar 2014

 FORSIDETEMA | ER DØDEN SLUTTEN PÅ ALT?

Menneskenes kamp mot døden

Menneskenes kamp mot døden

KEISER QIN SHIHUANGDI

OPPDAGEREN PONCE DE LEÓN

Døden er en fryktelig fiende. Vi kjemper mot den med alle midler. Vi har vondt for å akseptere det når den rammer en vi er glad i. Eller vi tror kanskje, i ungdommelig overmot, at denne fienden aldri vil innhente oss – et bedrag vi klamrer oss til så lenge vi kan.

Få var mer opptatt av udødelighet enn de gamle faraoene. De brukte store deler av sitt eget liv – for ikke å snakke om at de ofret tusenvis av arbeideres liv – i sine forsøk på å beseire døden. Pyramidene vitner om dette – og om at de mislyktes totalt.

Kinesiske keisere prøvde å oppfylle en lignende drøm om å oppnå udødelighet, selv om de valgte å gå en annen vei – via den mytiske livseliksiren. Keiser Qin Shihuangdi forlangte at alkymistene hans skulle finne en magisk drikk som kunne holde døden på avstand. Men mye av det brygget de kokte sammen, inneholdt kvikksølv, og en av disse miksturene tok trolig livet av ham.

På 1500-tallet seilte den spanske oppdageren Juan Ponce de León på Det karibiske hav, angivelig på leting etter ungdomskilden. Han oppdaget Florida, men døde noen år senere etter et sammenstøt med de innfødte. Og noen ungdomskilde har aldri blitt funnet.

Faraoer, keisere og oppdagere ønsket alle å beseire døden. Og hvem av oss vil vel kritisere dem for det, selv om vi ikke liker de metodene de brukte? De aller fleste av oss ønsker jo innerst inne å fortsette å leve.

KAN DØDEN BESEIRES?

Hvorfor kjemper vi så innbitt mot døden? Bibelen forklarer grunnen. Den sier om vår Skaper, Jehova * Gud: «Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter.» (Forkynneren 3:11, NO 1978/85) Vi vil gjerne leve på den vakre jorden vår i all evighet,  ikke bare i 70–80 år. (Salme 90:10) Det er et ønske som er nedlagt i oss.

Hvorfor har Gud lagt «evigheten» i våre hjerter? Er det bare for å gjøre oss frustrerte? Det er utenkelig. Gud lover tvert imot at døden en dag skal beseires. Bibelen snakker gjentatte ganger om at døden skal fjernes, og om Guds løfte om evig liv. – Se rammen  «Seier over døden».

Jesus Kristus sa klart og tydelig: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17:3) Så kampen mot døden er ikke håpløs. Men Jesus gjør det klart at det bare er Gud som kan vinne denne kampen for oss.

^ avsn. 9 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.