Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Desember 2013

 NÆRM DEG GUD

«Se, jeg gjør alle ting nye»

«Se, jeg gjør alle ting nye»

Ønsker du at både du og familien din skal ha god helse og få et langt liv? Lengter du etter å leve i en verden hvor smerte, lidelse og død hører fortiden til? En slik verden er ikke bare en ønskedrøm. Tvert imot – en rettferdig, ny verden vil snart være en realitet, for det er det som er Jehova Guds hensikt. Legg merke til hvordan oppfyllelsen av hans hensikt blir beskrevet i Åpenbaringen 21:3–5. – Les.

«[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» (Åpenbaringen 21:4) Hva slags tårer skal han tørke bort? Verken gledestårer eller tårer som beskytter øynene. Guds løfte gjelder tårer som skyldes sorg og lidelse. Slike tårer skal han ikke bare tørke bort. Han skal fjerne dem fullstendig ved å fjerne sorg og lidelse – årsakene til uønskede tårer.

«Døden skal ikke være mer.» (Åpenbaringen 21:4) Er det noe som har vært årsak til flere uønskede tårer enn vår fiende døden? Jehova skal befri dem som gjør hans vilje, fra dødens grep. Hvordan? Ved å fjerne den egentlige årsaken til døden, nemlig den synd vi har arvet fra Adam. (Romerne 5:12) Jehova skal løfte lydige mennesker opp til fullkommenhet på grunnlag av Jesu gjenløsningsoffer. * Så skal «den siste fiende», døden, «bli gjort til intet». (1. Korinter 15:26) Trofaste mennesker vil kunne leve slik det var Guds hensikt at de skulle leve – evig og med fullkommen helse.

«Heller ikke . . . smerte skal være mer.» (Åpenbaringen 21:4) Hva slags smerte er det som ikke skal være mer? All den mentale, følelsesmessige og fysiske smerte som er en følge av synd og ufullkommenhet, og som har gjort livet miserabelt for utallige millioner, skal ikke være mer.

Et liv uten tårer, død og smerte vil snart være en realitet. «Men hvor?» spør du kanskje. «Dreier dette løftet fra Gud seg om et liv i himmelen?» Nei. Tenk over hvorfor ikke. For det første: Løftet begynner med ordene «Guds telt er hos menneskene», og menneskene bor jo på jorden. (Åpenbaringen 21:3) For det andre: Løftet beskriver en verden hvor «døden [ikke skal] være mer» – en verden hvor døden en gang fantes, men ikke skal finnes mer. Det har aldri vært død i himmelen, men her på jorden har døden herjet i lang tid. Det er derfor tydelig at Guds løfte om et bedre liv kommer til å bli oppfylt her på jorden.

Gud skal tørke bort alle de tårer som har strømmet som følge av sorg og lidelse

Jehova vil at vi skal ha tro på hans løfte om en rettferdig, ny verden. Like etter at han har beskrevet de velsignelsene som skal komme, gir han en garanti for sitt løfte ved å si: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Så tilføyer han: «Disse ord er troverdige og sanne.» (Åpenbaringen 21:5) Får du ikke lyst til å lære mer om hvordan du og dine nærmeste kan være blant de lykkelige menneskene som får se Guds løfte bli til virkelighet?

^ avsn. 5 Du kan lese mer om Kristi gjenløsningsoffer i kapittel 5 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.