Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 UNDERVIS BARNA DINE

Jesus Kristus – er han en baby eller en konge?

Jesus Kristus – er han en baby eller en konge?

I desember er det mange som ser på bilder eller figurer av Jesus-barnet. Han ligger i en krybbe, en stor kasse der det pleier å være høy som dyrene skal spise. Men skal vi bare tenke på Jesus som en baby?  * Nå skal vi se hvordan vi kan tenke på Jesus på en måte som er mye viktigere. Vi kan lære noe av det som skjedde en natt i nærheten av Betlehem.

Noen gjetere er ute på marken med sauene sine. Plutselig viser en engel seg for dem. Han sier: «I dag er det født dere en Frelser, som er Kristus, Herren.» Engelen sier også at de skal finne Jesus, som er «svøpt i tøybånd og ligger i en krybbe». Snart er det mange andre engler der som begynner å ‘lovprise Gud’.

Hva ville du tenke hvis du hørte engler si mye fint om Gud? – Gjeterne blir veldig glade! «La oss . . . gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd», sier de. Der finner de ‘Maria og Josef og spedbarnet, som ligger i krybben’.

Snart kommer også andre til Betlehem, hvor Maria og Josef er. Da gjeterne forteller dem hva som har skjedd, synes de det er spennende. Synes du også det er fint å høre om dette? – Alle vi som er glad i Gud, synes det. La oss se hvorfor så mange blir glad for at Jesus er født. For å få vite det må vi gå tilbake til tiden før Maria var gift.

En dag får Maria besøk av en engel som heter Gabriel. Han forteller henne at hun skal få et barn som «skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn». «Han skal herske som konge», sier Gabriel, «og det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria lurer på hvordan dette kan skje, siden hun aldri har ligget med en mann. Gabriel sier: «Kraft fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også  det som blir født, kalles hellig, Guds Sønn.» Livet til Guds Sønn skulle flyttes fra himmelen til magen til Maria. Der skulle Guds Sønn vokse og bli til en baby. Det var et stort mirakel!

Har du sett bilder eller utstillinger av tre «vise menn» som besøker Jesus-barnet sammen med gjeterne? – Vi kan ofte se det i julen. Men det vi ser da, er ikke helt riktig. Disse vise mennene var egentlig astrologer. De gjorde ting som Gud sier er galt. Hva skjedde da de kom dit Jesus var? Bibelen sier: «Da de gikk inn i huset, så de det lille barnet hos moren, Maria.» Så Jesus var ikke lenger en baby i en krybbe, men et lite barn som bodde sammen med Josef og Maria i et hus!

Hvordan fant astrologene Jesus? – Det var en «stjerne» som viste dem veien til Betlehem. Men den viste dem først veien til kong Herodes i Jerusalem. I Bibelen står det at Herodes ville finne Jesus og drepe ham. Tenk litt over dette. Hvem tror du det var som laget den stjernen astrologene sa at de så, og som ledet dem til Herodes? – Det var ikke den sanne Gud, Jehova, men hans motstander, eller fiende, Satan Djevelen!

I dag prøver Satan å få mennesker til å tenke på Jesus bare som en hjelpeløs liten baby. Men husk at engelen Gabriel sa til Maria: «Han skal herske som konge . . . , og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Nå er Jesus Konge i himmelen, og han skal snart ødelegge alle Guds fiender. Derfor må vi tenke på Jesus som en Konge, og vi må fortelle andre at han er det.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.