Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | LØGNER SOM GJØR DET VANSKELIG Å ELSKE GUD

Løgn 2: Gud er et mysterium

Løgn 2: Gud er et mysterium

HVA MANGE TROR

Den kristne religion «i dens tre tradisjonelle former – den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke og de protestantiske kirkesamfunn – tror på én Gud i tre personer: Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. Ifølge kristen teologi er dette ikke ensbetydende med å tro på tre guder, men å tro at disse tre personene i sitt innerste vesen er én». – The New Encyclopædia Britannica.

DEN BIBELSKE SANNHET

Jesus, Guds Sønn, sa aldri at han var lik sin Far eller av samme substans eller vesen som ham. Han sa tvert imot: «Jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg.» (Johannes 14:28) Og til en av dem som fulgte ham, sa han: «Jeg stiger opp til min Far og deres Far og til min Gud og deres Gud.» – Johannes 20:17.

Den hellige ånd er ikke en person. De første kristne ble «fylt med hellig ånd», og Jehova sa: «[Jeg skal] utøse noe av min ånd over all slags kjød.» (Apostlenes gjerninger 2:1–4, 17) Den hellige ånd er ikke en del av en treenighet. Den er Guds virksomme kraft.

HVORFOR DET BETYR NOE

De katolske teologene Karl Rahner og Herbert Vorgrimler forklarer: «Treenighetslæren er et mysterium . . . som en ikke kunne ha hatt kjennskap til uten ved åpenbaring, og som selv etter åpenbaringen ikke fullt ut kan forstås.» Kan man elske noen som det er umulig å kjenne eller forstå? Treenighetslæren hindrer faktisk folk i å kjenne og elske Gud.

Marco, som er sitert tidligere, så på treenighetslæren som en hindring. «Jeg tenkte at Gud skjulte sin identitet for meg», sier han, «og det gjorde ham bare enda mer fjern, mystisk og utilnærmelig.» Men «Gud er ikke forvirringens . . . Gud». (1. Korinter 14:33, Det Danske Bibelselskabs oversettelse av 1992) Han har ikke skjult sin identitet for oss. Han vil at vi skal kjenne ham. Jesus sa: «Vi tilber det vi kjenner.» – Johannes 4:22.

Marco sier: «Det var først da jeg forstod at Gud ikke er en del av en treenighet, at jeg klarte å få et personlig forhold til ham.» Hvis vi ser på Jehova som en person vi kjenner, og ikke som en mystisk fremmed, er det mye lettere å elske ham. «Den som ikke elsker, har ikke lært Gud å kjenne», sier Bibelen, «for Gud er kjærlighet.» – 1. Johannes 4:8.