Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET NOVEMBER 2013

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvem kommer til himmelen, og hvorfor?

Millioner av mennesker håper å komme til himmelen når de dør. Jesus sa at de trofaste apostlene skulle komme dit. Før han døde, lovte han å gjøre i stand et sted for dem hos sin himmelske Far. – Les Johannes 14:2.

Hvorfor skal mennesker bli oppreist til liv i himmelen? Hva skal de gjøre der? Jesus sa til apostlene at de skulle være konger. De skal herske over jorden. – Les Lukas 22:28–30; Åpenbaringen 5:10.

Kommer alle gode mennesker til himmelen?

I de fleste land er det bare noen få som styrer. Siden Jesus oppreiser mennesker til himmelsk liv for at de skal herske over jorden, er det naturlig å vente at de som blir utvalgt, vil være ganske få. (Lukas 12:32) Bibelen forteller nøyaktig hvor mange som skal herske sammen med Jesus. – Les Åpenbaringen 14:1.

Jesus har gjort i stand et sted i himmelen for noen av sine etterfølgere. Vet du hva de skal gjøre der?

De som kommer til himmelen, er ikke de eneste som vil oppnå liv i framtiden. Når Jesus hersker som Konge, vil trofaste mennesker få leve evig på jorden under paradisiske forhold. (Johannes 3:16) Noen kommer inn i paradiset etter å ha overlevd ødeleggelsen av denne onde verden, andre etter å ha blitt oppreist fra de døde. – Les Salme 37:29; Johannes 5:28, 29.

Lær mer

Hva er Guds rike?

Mange kjenner til fadervår. Hva er meningen med ordene: «La ditt rike komme»?