Omkring 400 år etter at den siste boken i den hebraiske delen av Bibelen ble skrevet, ble Mikas profeti om Messias oppfylt – Jesus ble født i Betlehem. Omkring 30 år senere, i år 29 evt., ble den første delen av Daniels profeti om Messias’ komme oppfylt. Jesus ble døpt, og Gud salvet ham med hellig ånd. Den lenge ventede Messias, Ætten, hadde stått fram, nøyaktig til fastsatt tid!

Jesus begynte straks å forkynne; han «kunngjorde det gode budskap om Guds rike». (Lukas 8:1) Som forutsagt viste han seg å være vennlig, mild og oppriktig interessert i andre. Han underviste på en praktisk og kjærlig måte, og han helbredet «all slags skrøpelighet blant folket» og viste på den måten at Gud var med ham. (Matteus 4:23) Folk i alle aldere flokket seg om Jesus og kunne si, som en av disiplene hans sa: «Vi har funnet Messias»! – Johannes 1:41.

Jesus forutsa at like før hans rike overtok herredømmet over jorden, skulle verden oppleve kriger, jordskjelv og mange andre problemer. Han oppfordret alle til ‘å holde seg våkne’. – Markus 13:37.

Jesus var et fullkomment menneske og var alltid lydig mot Gud. Likevel hadde han fiender som til slutt drepte ham. Ved sin død skaffet han til veie det fullkomne offer som kunne kjøpe tilbake det som Adam og Eva hadde forspilt – utsiktene til å oppnå evig liv i paradiset.

Jesu død var en oppfyllelse av en profeti, og det samme var det at Gud tre dager senere oppreiste Jesus som en mektig åndeskapning. Jesus viste seg så for over 500 av sine disipler. Før han steg opp til himmelen, gav han disiplene i oppdrag å forkynne det gode budskap om ham og hans rike for «mennesker av alle nasjonene». (Matteus 28:19) Hvor grundig utførte de dette oppdraget?

– Basert på Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 1. Korinter.