Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 FORSIDETEMA | HVA HANDLER BIBELEN OM?

Et godt budskap for alle mennesker

Et godt budskap for alle mennesker

Det at Jesus ble oppreist fra de døde, styrket hans disipler i troen og fylte dem med iver. Apostelen Paulus reiste gjennom hele Lilleasia og middelhavsområdet. Han opprettet menigheter og styrket de kristne, slik at de kunne utholde moralsk press og voldsom motstand. Trass i mange utfordringer hadde kristendommen stor framgang.

Paulus selv ble satt i fangenskap. Men til og med i en slik situasjon skrev han brev til de kristne menighetene for å gi dem oppmuntring og veiledning. Han advarte om en enda større utfordring – frafall. Ledet av Guds hellige ånd forutså Paulus at «undertrykkende ulver» skulle komme inn blant dem og «tale forvrengte ting for å trekke disiplene bort, etter seg selv». – Apostlenes gjerninger 20:29, 30.

Ved slutten av det første århundre hadde dette frafallet begynt. Det var omtrent på den tiden den oppstandne Jesus gav apostelen Johannes en åpenbaring, et symbolsk syn inn i framtiden. Som Johannes da skrev, ville verken frafalne eller falske lærere kunne hindre Gud i å gjennomføre sin opprinnelige hensikt med jorden og menneskene. «Hver nasjon og stamme og hvert tungemål og folk» vil få høre det gode budskap om Guds rike. (Åpenbaringen 14:6) Paradiset vil bli gjenopprettet på jorden, og alle som ønsker å gjøre Guds vilje, kan få komme inn i det!

Synes du dette er et godt budskap? Da har du kanskje lyst til å lære mer om hva Gud ønsker å fortelle oss i det budskapet vi finner i Bibelen. Det er noe du kan ha nytte av både nå og i framtiden.

Du kan selv lese Bibelen på www.jw.org. På dette nettstedet kan du også lese brosjyrene Bibelen – hva er dens budskap? og Et godt budskap fra Gud! og boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Der finner du dessuten andre publikasjoner som drøfter hvorfor vi kan stole på Bibelen, og hvordan vi kan anvende dens praktiske råd både i familien og ellers i livet. Du kan også få flere opplysninger ved å snakke med et av Jehovas vitner.

– Basert på Apostlenes gjerninger, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, Filemon, 1. Johannes, Åpenbaringen.