Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 NÆRM DEG GUD

«Hans usynlige egenskaper ses tydelig»

«Hans usynlige egenskaper ses tydelig»

Tror du på Gud? Kan du i så fall peke på beviser for at han finnes? Sannheten er at vi er omgitt av beviser for at det finnes en Skaper som er vis, mektig og kjærlig. Hvilke beviser er det, og hvor overbevisende er de? For å finne svaret på det skal vi se på noe apostelen Paulus skrev i sitt brev til de kristne i Roma.

Paulus skrev: «Hans [Guds] usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet, slik at de er uten unnskyldning.» (Romerne 1:20) Skaperen har satt sin signatur på sitt verk, slik Paulus viste. La oss se nærmere på det Paulus sa.

Guds egenskaper kunne ses «fra verdens skapelse av», sa Paulus. I denne sammenhengen refererer ikke det greske ordet som er gjengitt med ‘verden’, til planeten jorden, men til menneskeheten. * Det Paulus sier, er altså at menneskene fra det øyeblikk de ble skapt, kunne se beviser for Skaperens egenskaper i de ting han hadde dannet.

Disse bevisene finnes overalt omkring oss. De er ikke bortgjemt i naturen, men kan «ses tydelig». Alt i skaperverket, fra det største til det minste, viser, ikke bare at det finnes en Skaper, men også at han har fantastiske egenskaper. Synes du ikke at den intelligente design som er så tydelig i naturen, åpenbarer Guds visdom for oss? Vitner ikke stjernehimmelen og havets brenninger om hans makt? Og viser ikke den store variasjon av mat, som er en fryd for ganen, og praktfulle soloppganger og solnedganger at han har kjærlighet til menneskene? – Salme 104:24; Jesaja 40:26.

Hvor tydelige er bevisene? De er så tydelige at de som ikke ser dem, og som av den grunn nekter å tro på Gud, «er uten unnskyldning». En bibelkommentator illustrerer det på denne måten: Tenk deg en sjåfør som ignorerer et skilt hvor det står «Omkjøring – sving til venstre». En politimann stanser ham og begynner å skrive ut en bot. Sjåføren prøver å argumentere med at han ikke så skiltet. Men det sjåføren sier, virker lite troverdig, for skiltet var godt synlig, og det er ikke noe galt med synet hans. Dessuten er det hans ansvar som sjåfør å se og rette seg etter skiltene. Slik er det også med de bevisene for Guds eksistens som vi finner i naturen. De «skiltene» kan ses tydelig. Som fornuftutstyrte skapninger er vi i stand til å se dem. Vi har ingen unnskyldning for å ignorere dem.

Skaperen har satt sin signatur på sitt verk

Ja, naturens bok åpenbarer mye om Skaperen. Men det er en annen bok som åpenbarer mye mer om ham – Bibelen. Den kan gi oss svar på dette viktige spørsmålet: Hva er Guds hensikt med jorden og menneskene på den? Det at du får svar på det spørsmålet, kan hjelpe deg til å få et nærere forhold til Gud, for hans «usynlige egenskaper ses tydelig» overalt omkring oss.

Forslag til bibellesning i august

Romerne 1 til 16

^ avsn. 3 Bibelen viser også at «verden» er i en syndig tilstand, og at den trenger en frelser, noe som tydelig viser at «verden» i slike sammenhenger sikter til menneskeheten og ikke til jorden. – Johannes 1:29; 4:42; 12:47.