Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvorfor er det så vanskelig å skape fred i verden?

Bare en regjering som kan forandre folks holdninger, vil klare å innføre fred i verden

Bibelen peker på to hovedgrunner. For det første: Selv om menneskene har utrettet mye fantastisk, er de ikke skapt med evnen til å styre sine egne skritt. For det andre: Menneskenes planer har mislyktes fordi «hele verden ligger i den ondes [Satan Djevelens] makt». Det er grunnen til at menneskene ikke har vært i stand til å skape fred i verden. – Les Jeremia 10:23; 1. Johannes 5:19.

Menneskelig egoisme og ærgjerrighet har også gjort det vanskelig å skape fred. Bare en verdensregjering som kan lære menneskene å elske det gode og ta vare på hverandre, vil skape fred overalt. – Les Jesaja 32:17; 48:18, 22.

Hvem kommer til å skape fred på jorden?

Den Allmektige Gud har lovt å innsette en enkelt regjering, en regjering som skal herske over hele menneskeheten. Den vil tre i stedet for menneskelige regjeringer. (Daniel 2:44) Guds Sønn, Jesus, skal herske som Fredsfyrste. Han skal fjerne det onde overalt på jorden og lære menneskene å leve i fred med hverandre. – Les Jesaja 9:6, 7; 11:4, 9.

Allerede i dag er det millioner av mennesker over hele verden som under Jesu ledelse bruker Guds Ord, Bibelen, til å lære folk hvordan de kan leve sammen i fred. Og om ikke lenge kommer det til å være fred over hele jorden. – Les Jesaja 2:3, 4; 54:13.