Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET JUNI 2013

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvorfor er det så vanskelig å skape fred i verden?

Bare en regjering som kan forandre folks holdninger, vil klare å innføre fred i verden

Bibelen peker på to hovedgrunner. For det første: Selv om menneskene har utrettet mye fantastisk, er de ikke skapt med evnen til å styre sine egne skritt. For det andre: Menneskenes planer har mislyktes fordi «hele verden ligger i den ondes [Satan Djevelens] makt». Det er grunnen til at menneskene ikke har vært i stand til å skape fred i verden. – Les Jeremia 10:23; 1. Johannes 5:19.

Menneskelig egoisme og ærgjerrighet har også gjort det vanskelig å skape fred. Bare en verdensregjering som kan lære menneskene å elske det gode og ta vare på hverandre, vil skape fred overalt. – Les Jesaja 32:17; 48:18, 22.

Hvem kommer til å skape fred på jorden?

Den Allmektige Gud har lovt å innsette en enkelt regjering, en regjering som skal herske over hele menneskeheten. Den vil tre i stedet for menneskelige regjeringer. (Daniel 2:44) Guds Sønn, Jesus, skal herske som Fredsfyrste. Han skal fjerne det onde overalt på jorden og lære menneskene å leve i fred med hverandre. – Les Jesaja 9:6, 7; 11:4, 9.

Allerede i dag er det millioner av mennesker over hele verden som under Jesu ledelse bruker Guds Ord, Bibelen, til å lære folk hvordan de kan leve sammen i fred. Og om ikke lenge kommer det til å være fred over hele jorden. – Les Jesaja 2:3, 4; 54:13.

Lær mer

Hva er Guds hensikt med jorden?

Vil Guds hensikt med et paradis på jorden noen gang bli en realitet? I så fall når?

Fred på jorden til slutt!

Bare Skaperen kan løse menneskenes problemer, deriblant terrorisme. Hvordan kan vi være sikre på at han kommer til å gjøre det?