Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 NÆRM DEG GUD

Jehova ‘er ikke partisk’

Jehova ‘er ikke partisk’

Er du noen gang blitt utsatt for diskriminering? Har du noen gang fått avslag på en søknad, fått dårlig service eller på annen måte opplevd å bli behandlet nedlatende på grunn av din hudfarge, din etniske bakgrunn eller din sosiale status? I så fall er du ikke den eneste. Men det er godt å vite at diskriminering, selv om det er vanlig her på jorden, ikke forekommer i det hele tatt i himmelen. Den kristne apostelen Peter sa med den største overbevisning at «Gud ikke er partisk». – Les Apostlenes gjerninger 10:34, 35.

Peter sa dette i en høyst uvanlig situasjon – hjemme hos en ikke-jøde som het Kornelius. Peter, som var jøde av fødsel, levde i en tid da ikke-jøder ble sett på som urene og noen som jødene derfor ikke skulle ha noe som helst fellesskap med. Hvorfor var da Peter hjemme hos Kornelius? For å si det enkelt: Fordi Jehova Gud hadde sørget for at det ble slik. Peter hadde fått et syn fra Gud der det ble sagt til ham: «Du skal slutte med å kalle de ting som Gud har renset, for besmittet.» Dagen før hadde Kornelius, uten at Peter visste det, også fått et syn, der en engel sa at han skulle sende bud på Peter. (Apostlenes gjerninger 10:1–15) Da Peter forstod at det var Jehova som stod bak det som skjedde, kunne han ikke la være å tale.

Peter sa: «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke er partisk.» (Apostlenes gjerninger 10:34) Det greske ordet som her er oversatt med «partisk», betyr ifølge fotnoten bokstavelig «tar imot ansikter». Når det gjelder dette ordet, forklarer en greskkyndig: «Det hentyder til en dommer som ser på en manns ansikt og avsier en dom hvor det som er avgjørende, ikke er sakens fakta, men om han liker eller misliker mannen.» Gud gjør altså ikke forskjell på folk; han favoriserer ikke ett ansikt framfor et annet. Etnisk tilhørighet, nasjonalitet, sosial status eller andre ytre faktorer betyr ingenting for ham.

Jehova ser derimot hvordan hjertet er. (1. Samuelsbok 16:7; Ordspråkene 21:2) Peter sa videre: «I enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» (Apostlenes gjerninger 10:35) Å frykte Gud vil si å respektere, ære og stole på ham og ta avstand fra alt han misliker. Å øve rettferdighet innebærer villig å gjøre det som er rett i Guds øyne. Jehova gleder seg over dem som har et hjerte som er fylt med ærefrykt, og som driver dem til å gjøre det som er rett. – 5. Mosebok 10:12, 13.

Når Jehova ser ned fra himmelen, ser han bare én rase – menneskeslekten

Hvis du noen gang er blitt utsatt for diskriminering eller fordommer, vil du sikkert synes at det Peter sier om Jehova, er oppmuntrende. Jehova drar mennesker fra alle nasjoner og lærer dem hvordan de skal tjene ham. (Johannes 6:44; Apostlenes gjerninger 17:26, 27) Han lytter til sine tjeneres bønner uavhengig av etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller sosial status. (1. Kongebok 8:41–43) Vi kan være sikre på at Jehova, når han ser ned fra himmelen, ser bare én rase – menneskeslekten. Har du lyst til å lære mer om en slik upartisk Gud?

Forslag til bibellesning i juni

Johannes 17–21 til Apostlenes gjerninger 1–10