Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Naturkatastrofer – et bevis for at Gud er grusom?

Naturkatastrofer – et bevis for at Gud er grusom?

HVA NOEN SIER: «Det er Gud som styrer verden, så det er han som står bak naturkatastrofer. Han må derfor være grusom.»

HVA BIBELEN SIER: «Hele verden ligger i den ondes makt.» (1. Johannes 5:19) Hvem er ‘den onde’? Bibelen sier at det er Satan. (Matteus 13:19; Markus 4:15) Er det en usannsynlig tanke? Tenk over dette: Hvis det er Satan som styrer verden, påvirker han menneskene til å være like egoistiske, grådige og kortsynte som han er. Er ikke det med på å forklare hvorfor menneskene tar så dårlig vare på miljøet? Mange eksperter advarer om at dårlig miljøforvaltning kan medvirke til naturkatastrofer, enten ved å forårsake dem, forverre dem eller gjøre samfunnet mer sårbart når de inntreffer.

Hvorfor tillater så Gud at Satan har så stor makt? For å finne svaret må vi gå helt tilbake til begynnelsen av menneskenes historie, da våre første foreldre gjorde opprør mot Gud som sin Hersker. Siden da har de fleste fulgt i deres fotspor. Det at menneskene traff et slikt valg – at de forkastet Guds styre – har ført til at hele verden nå er underlagt Guds fiende, Satan. Det var derfor Jesus kalte Satan «verdens hersker». (Johannes 14:30) Skal Satan herske for bestandig? Nei!

Jehova * er ikke kald og ufølsom når det gjelder de lidelsene Satan er årsak til. Menneskenes lidelser går i virkeligheten sterkt inn på Ham. Bibelen sier for eksempel følgende om hvordan han reagerte når nasjonen Israel ble rammet av vanskeligheter: «I all deres trengsel var det en trengsel for ham.» (Jesaja 63:9) Som den barmhjertige Gud han er, har han truffet tiltak for å sette en stopper for Satans grusomme styre – om kort tid! Han har utnevnt sin Sønn, Jesus Kristus, til å herske som Konge med rett og rettferdighet i all evighet.

HVORDAN DETTE ANGÅR DEG: Selv om menneskene ikke er blitt beskyttet mot naturkatastrofer under Satans styre, kommer de til å bli det under Jesu styre. En gang beskyttet Jesus disiplene sine under en voldsom storm. Beretningen i Bibelen sier: «Han . . . refset vinden og sa til sjøen: ‘Stille! Vær rolig!’ Og vinden la seg, og det ble helt stille.» Disiplene sa: «Hvem er egentlig dette, siden selv vinden og sjøen adlyder ham?» (Markus 4:37–41) Denne hendelsen viser at vi kan stole på at Jesus under sitt styre som Konge vil beskytte menneskene. – Daniel 7:13, 14.

^ avsn. 5 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.