Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Mai 2013

 FORSIDETEMA: ER GUD GRUSOM?

Hvorfor sier folk at Gud er grusom?

Hvorfor sier folk at Gud er grusom?

HVA synes du om spørsmålet: Er Gud grusom? Noen blir rystet over at det blir antydet at Gud skulle være grusom. Det er imidlertid mange i vår tid som lurer på om han er det – eller som går ut fra at han er det. Hvorfor?

Noen som overlever naturkatastrofer, spør: Hvorfor tillater Gud at dette skjer? Er han ufølsom? Eller er han grusom?

Andre stiller lignende spørsmål når de leser i Bibelen. De kommer over slike beretninger som den om Noah og vannflommen, og de spør: Hvordan kunne en kjærlig Gud ta livet av alle disse menneskene? Er han grusom?

Hender det at du tenker slik? Eller synes du det er vanskelig å vite hva du skal svare dem som lurer på om Gud er grusom? I begge tilfeller kan det være en hjelp å tenke over et annet spørsmål.

HVORFOR HATER VI GRUSOMHET?

For å si det enkelt: Vi hater grusomhet fordi vi har en naturlig følelse av hva som er rett, og hva som er galt. Når det gjelder dette, er det stor forskjell mellom oss og dyrene. Vår Skaper har dannet oss «i sitt bilde». (1. Mosebok 1:27) Hva betyr det? Jo, at han har gitt oss evnen til å gjenspeile hans egenskaper og moralnormer, hans bevissthet om hva som er rett, og hva som er galt. Tenk over dette: Hvis vi har fått vår følelse av hva som er rett, og hva som er galt, fra Gud, og hvis det er naturlig for oss å hate grusomhet, viser ikke det da at Gud også hater det?

Bibelen bekrefter et slikt logisk resonnement, for i den gir Gud oss denne forsikringen: «Mine veier [er] høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.» (Jesaja 55:9) Hvis vi anklaget Gud for å være grusom, ville vi ikke da i virkeligheten si det stikk motsatte – at våre veier er høyere enn hans? Det ville absolutt være klokt å innhente flere opplysninger før vi inntok en slik holdning. Kanskje vi burde spørre, ikke om Gud er grusom, men om hvorfor noe av det han gjør eller har gjort, tilsynelatende er grusomt. La oss se hva som egentlig ligger i ordet «grusom».

Når vi sier at noen er grusom, tenker vi på vedkommendes motiver. En som er grusom, liker å se andre lide eller stiller seg likegyldig til deres lidelser. En far som tukter sønnen sin fordi han liker å såre ham, er en grusom far. Men en far som tilretteviser sønnen sin for å veilede ham eller beskytte ham, er en god far. Det er lett å misforstå folks motiver. Det vet du sikkert hvis dine motiver noen gang er blitt dratt i tvil.

La oss se nærmere på to av grunnene til at noen mener at Gud er grusom – det at det inntreffer naturkatastrofer, og det Bibelen forteller om hvordan Gud har fullbyrdet sine dommer. Viser kjensgjerningene virkelig at Gud er grusom?