Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 NÆRM DEG GUD

Bryr Jehova seg virkelig om deg?

Bryr Jehova seg virkelig om deg?

«Følelsen av ikke å være noe verdt er kanskje den hindringen jeg strever mest med å overvinne.» Dette sa en kvinne som syntes det var vanskelig å tro at Jehova kunne finne noen som helst grunn til å bry seg om henne. Har du følt noe av det samme? I så fall tenker du kanskje: Bryr Jehova seg virkelig om sine tjenere som enkeltpersoner? Svaret er ja! Jesu ord viser at Jehova har omsorg for den enkelte. – Les Johannes 6:44.

Hva sa Jesus her, han som bedre enn noen annen kjenner Jehovas personlighet og vet hva hans vilje er? (Lukas 10:22) Han sa: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham.» Så hvis ikke Jehova selv drar oss, kan vi ikke følge Jesus – og heller ikke tilbe vår himmelske Far, Jehova. (2. Tessaloniker 2:13) Hvis vi forstår hva Jesus mente, kan vi i det han sa, tydelig se at Jehova bryr seg om den enkelte.

Hva vil det si at Jehova drar oss? Det greske verbet som er gjengitt med «drar», blir også brukt om det å trekke inn et fiskegarn. (Johannes 21:6, 11) Er det slik at Jehova drar oss mot vår vilje og tvinger oss til å tjene ham? Nei. Jehova har gitt oss en fri vilje, så han tvinger ikke hjertet vårt til å åpne seg. (5. Mosebok 30:19, 20) En bibelkommentator sier: «Det er ikke noe håndtak på utsiden av døren til menneskehjertet. Den må åpnes innenfra.» Jehova ransaker hjertene til de milliarder av mennesker som lever i verden, for å finne dem som oppriktig ønsker å nærme seg ham. (1. Krønikebok 28:9) Når han finner et slikt menneske, reagerer han på en hjertevarmende måte. Hva gjør han?

Jehova appellerer til hjertet til dem som er «rett innstilt», og drar dem varsomt til seg. (Apostlenes gjerninger 13:48) Han gjør dette på to måter – ved hjelp av det gode budskap i Bibelen, som når ut til oss som enkeltindivider, og ved hjelp av sin hellige ånd. Når han ser en som har et hjerte som er lydhørt for Bibelens sannhet, bruker han sin ånd for å hjelpe ham eller henne til å forstå og anvende sannheten i sitt liv. (1. Korinter 2:11, 12) Uten denne hjelpen ville vi aldri kunne bli sanne etterfølgere av Jesus og lojale tilbedere av Jehova.

«Det er ikke noe håndtak på utsiden av døren til menneskehjertet. Den må åpnes innenfra»

Hva lærer vi så om Jehova Gud av Jesu ord i Johannes 6:44? Jehova drar mennesker fordi han ser noe godt i hjertet deres og bryr seg om dem som enkeltpersoner. Den kvinnen som er omtalt ovenfor, fant stor trøst i denne oppmuntrende sannheten. Hun sier: «Å kunne tjene Jehova er det største privilegium noen kan ha. Og når Jehova har utvalgt meg til å være en tjener for ham, må jeg være verdifull i hans øyne.» Hvordan er det med deg? Når du nå vet at Jehova bryr seg om sine tjenere som enkeltpersoner, får du da et ønske om å åpne ditt hjertes dør?

Forslag til bibellesning i mai

Lukas 22–24 til Johannes 1–16