Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jesu oppstandelse betyr liv!

Jesu oppstandelse betyr liv!

JESU oppstandelse er ikke bare en enkeltstående begivenhet i gammel tid som har liten betydning for oss som lever nå. Apostelen Paulus pekte på at den har stor betydning. Han skrev: «Kristus [er] blitt oppreist fra de døde, førstegrøden av dem som har sovnet inn i døden. For ettersom døden er kommet ved et menneske, kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske. For liksom alle dør i Adam, så skal også alle bli gjort levende i Kristus.» – 1. Korinter 15:20–22.

Jesus ble oppreist den 16. nisan i år 33, den dagen i året da jødene frambar førstegrøden av den første kornhøsten for Jehova Gud i tempelhelligdommen i Jerusalem. Ved å omtale Jesus som førstegrøden antydet Paulus at også andre som hadde dødd, skulle bli brakt tilbake til livet.

Paulus forklarte så hva som er blitt gjort mulig ved Jesu oppstandelse: «Ettersom døden er kommet ved et menneske, kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske.» På grunn av synden og ufullkommenheten, som er blitt overført til oss fra Adam, dør vi alle. Men ved å gi sitt fullkomne menneskeliv som en løsepenge gjorde Jesus det mulig for mennesker å bli oppreist fra de døde og dermed bli frigjort fra slaveriet under synden og døden. I Romerne 6:23 sammenfattet Paulus det hele på en fin måte da han skrev: «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.»

Jesus selv forklarte hvilken betydning hans død og oppstandelse har for oss. Han sa om seg selv: «Menneskesønnen [må] bli løftet opp, for at enhver som tror på ham, skal ha evig liv. For Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» – Johannes 3:14–16.

Tenk deg å kunne leve evig uten smerter, lidelser og sorg! (Åpenbaringen 21:3, 4) Dette er virkelig enestående framtidsutsikter! Bibelkommentatoren David E. Garland sier det slik: «Mens gravlunder kanskje minner om at livet er kort, sikrer oppstandelsen at døden blir kort.» Ja, Jesu oppstandelse betyr liv!