Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 UNDERVIS BARNA DINE

Peter og Ananias løy – hva kan vi lære av det?

Peter og Ananias løy – hva kan vi lære av det?

Som du sikkert vet, er det å lyve, eller fortelle en løgn, det samme som å si noe som en vet ikke er sant. Har du noen gang sagt noe som ikke var sant?  * Selv noen voksne som elsker Gud, har løyet. Du vet kanskje om noen i Bibelen som løy. Nå skal vi høre om Peter, en av Jesu tolv apostler, og hvorfor han løy.

Etter at Jesus er blitt arrestert, blir han ført til øversteprestens hus. Det er godt over midnatt. Peter kommer inn på øversteprestens gårdsplass uten at noen kjenner ham igjen. Men da øversteprestens tjenestejente, som slapp Peter inn, ser ham i lyset fra et ildsted, kjenner hun ham igjen. «Du var også sammen med Jesus», sier hun. Peter blir redd og sier at det var han ikke.

Bibelen forteller at det senere er en annen jente som legger merke til ham. Hun sier: «Denne mannen var sammen med Jesus.» Peter sier igjen at det var han ikke. Litt senere går noen andre bort til Peter og sier: «Visst er du også en av dem.»

Peter blir veldig redd. Så han lyver for tredje gang og sier: «Jeg kjenner ikke det mennesket!» Nå galer en hane. Jesus ser på Peter, og Peter husker at Jesus noen få timer tidligere sa til ham: «Før en hane galer, kommer du til å fornekte meg tre ganger.» Peter bryter sammen og gråter. Han er så lei seg!

Tror du at noe lignende kunne skje med deg? – En dag på skolen kan det være at du hører noen andre elever snakke om Jehovas vitner. «De bruker ikke flagg», sier én. «De vil ikke være med på å forsvare landet sitt», sier en annen. Og noen andre sier: «De tror ikke på Jesus, for de feirer ikke jul.» Da er det  en som snur seg mot deg og spør: «Er ikke du et av Jehovas vitner?» Hva sier du da? 

Du må være forberedt, slik at du kan gi et godt svar hvis noe sånt skulle skje. Peter var ikke forberedt. Da han ble utsatt for press, løy han! Men han ble veldig lei seg for det han hadde gjort, og Gud tilgav ham.

En annen av de første kristne, Ananias, løy også. Men Gud tilgav verken ham eller hans kone, Saffira. Ananias og Saffira var blitt enige om å lyve. Nå skal vi høre om hvorfor Gud ikke tilgav dem.

Ti dager etter at Jesus vendte tilbake til Gud i himmelen, blir omkring 3000 døpt i Jerusalem. Mange av dem har kommet langveisfra for å feire pinsehøytiden, og etter at de er blitt disipler av Jesus, vil de gjerne bli i byen litt lenger for å lære mer om sin nye tro. Så noen av Jesu disipler bruker av sine egne penger for å hjelpe dem mens de er der.

Ananias og hans kone selger en eiendom for å skaffe penger som skal være til hjelp for dem som nettopp er blitt døpt. Da Ananias gir pengene til apostlene, sier han at det er hele det beløpet han fikk da han solgte eiendommen. Men det er det ikke! Han beholder noen av pengene selv! Gud lar Peter få vite dette, så Peter sier til Ananias: «Det er ikke overfor mennesker du har drevet falskt spill, men overfor Gud.» Da Ananias hører dette, faller han død om! Omkring tre timer senere kommer hans kone inn. Hun vet ikke hva som har skjedd med mannen, så hun forteller den samme løgnen, og også hun faller død om.

Det vi kan lære av disse beretningene, er at det er veldig viktig å snakke sant. Og dette er noe vi alle trenger å lære! Men vi kommer alle til å gjøre feil, særlig mens vi er unge. Er det ikke godt å vite at Jehova er glad i deg og vil tilgi deg, slik han tilgav Peter? – Men husk at vi må snakke sant. Og hvis vi noen gang gjør den store feilen å lyve, må vi be Gud om å tilgi oss, ja, vi må trygle ham om tilgivelse. Peter må ha gjort det, og han ble tilgitt. Hvis vi gjør vårt beste for ikke å lyve mer, vil Gud tilgi oss også!

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.