Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Mars 2013

 VÅRE LESERE SPØR . . .

Lovte Jesus ugjerningsmannen liv i himmelen?

Lovte Jesus ugjerningsmannen liv i himmelen?

Spørsmålet oppstår fordi Jesus lovte den forbryteren som ble henrettet ved siden av ham, et framtidig liv i et paradis. Jesus sa: «I sannhet sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i Paradiset.» (Lukas 23:43) Legg merke til at Jesus ikke sa hvor dette paradiset skulle være. Mente han at ugjerningsmannen skulle få liv i himmelen sammen med ham?

La oss først tenke over om ugjerningsmannen oppfylte kravene til dem som skal få himmelsk liv. Mennesker som har håp om å få komme til himmelen, er blitt døpt i vann og med hellig ånd og er dermed blitt åndsavlede disipler av Jesus. (Johannes 3:3, 5) Et annet krav er at de lever et ulastelig liv i samsvar med Guds moralnormer og legger slike egenskaper som ærlighet og medfølelse for dagen. (1. Korinter 6:9–11) De må også forbli lojale mot Gud og Kristus helt til de har fullført sitt jordiske løp. (Lukas 22:28–30; 2. Timoteus 2:12) Bare ved å oppfylle disse kravene kan de vise seg verdige til å bli oppreist og være skikket til det store ansvaret som venter dem i himmelen, nemlig å tjene som prester og konger og å herske sammen med Kristus over menneskeheten i tusen år. – Åpenbaringen 20:6.

Hvordan var det så med ugjerningsmannen som hang ved siden av Jesus? Han levde som forbryter og døde som forbryter. (Lukas 23:32, 39–41) Han viste riktignok en respektfull holdning da han sa til Jesus: «Husk meg når du kommer i ditt rike.» (Lukas 23:42) Men han var ikke blitt en døpt, åndsavlet disippel av Jesus, og han hadde ikke vist ved sin livsførsel at han var rettskaffen og trofast. Er det rimelig å tro at Jesus ville love ham at han skulle bli konge i himmelen sammen med Jesu etterfølgere, mennesker som hadde bevist at de var trofaste? – Romerne 2:6, 7.

Vi kan illustrere det slik: Hvis en mann som hadde stjålet penger fra deg, bad deg om tilgivelse, ville du kanskje la være å anmelde ham. Men ville du betro ham ansvaret for å drive forretningen din eller la ham få dra omsorg for familien din? Nei, slike ansvarsoppgaver ville du bare gi noen du hadde full tillit til. På lignende måte må de som har håp om liv i himmelen, tydelig vise at det er grunn til å ha tillit til at de vil holde fast ved Guds rettferdige normer når de skal herske over menneskeheten. (Åpenbaringen 2:10) Selv om ugjerningsmannen tilsynelatende var oppriktig i den anmodningen han kom med rett før han døde, hadde han ikke levd på en måte som inngav en slik tillit.

Men sa ikke Jesus til ugjerningsmannen at han skulle få være sammen med ham i himmelen den samme dagen? Det kan ikke ha vært tanken med det Jesus sa, ettersom han selv ikke kom til himmelen den dagen. Han var derimot «i jordens hjerte» – i graven – i tre dager. (Matteus 12:40; Markus 10:34) Selv etter sin oppstandelse ble han værende på jorden i 40 dager før han steg opp til himmelen. (Apostlenes gjerninger 1:3, 9) Ugjerningsmannen kan derfor ikke ha vært i himmelen sammen med Jesus den dagen.

Hvilket paradis var det så ugjerningsmannen skulle få komme til? Når han blir oppreist, kommer han til å være i det jordiske paradiset, som Jesus skal herske over. (Apostlenes gjerninger 24:15; Åpenbaringen 21:3, 4) Du kan lære mer om dette paradiset og om de krav Gud stiller, ved å snakke med et av Jehovas vitner.