Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Februar 2013

 NØKLER TIL ET LYKKELIG FAMILIELIV

Hvis barnet ditt er funksjonshemmet

Hvis barnet ditt er funksjonshemmet

CARLO: * «Sønnen vår, Angelo, har Downs syndrom. Tilstanden hans tærer på våre fysiske, mentale og følelsesmessige krefter. Tenk deg at den energien du trenger for å passe på et friskt barn, må ganges med hundre. Det hender at det går ut over ekteskapet vårt.»

MIA: «Det krever utholdenhet og kolossalt stor tålmodighet å lære Angelo selv de enkleste ting. Når jeg blir veldig sliten, har jeg lett for å bli irritert og utålmodig og la det gå ut over Carlo. Noen ganger blir vi uenige om ting, og så begynner vi å krangle.»

De fleste foreldre husker helt sikkert den dagen da barnet deres ble født, og de var uten tvil ivrige etter å holde den nyfødte. Men for foreldre som Carlo og Mia blir gleden blandet med bekymring når de får vite at barnet er sykt eller funksjonshemmet.

Har du et funksjonshemmet barn? Da lurer du kanskje på hvordan du skal kunne klare å ta deg av det på best mulig måte. I så fall bør du ikke fortvile. Andre foreldre som har stått overfor lignende utfordringer, har klart å takle dem bra. Tenk over tre vanlige utfordringer du kan bli stilt overfor, og hvordan den visdom som finnes i Bibelen, kan være til hjelp for deg.

UTFORDRING 1: DU SYNES DET ER VANSKELIG Å GODTA DIAGNOSEN.

Mange foreldre føler seg knust når de får vite at barnet deres er sykt. «Da legene fortalte meg at sønnen vår, Santiago, hadde cerebral parese, kunne jeg  ikke tro det», sier Juliana i Mexico. «Jeg følte at hele min verden raste sammen.» Andre føler det kanskje på samme måte som en mor i Italia som heter Villana. Hun forteller: «Jeg valgte å få et barn selv om jeg var i en alder da det er forbundet med risikoer. Nå når sønnen min møter problemer som har å gjøre med at han har Downs syndrom, føler jeg at det er min skyld.»

Hvis du sliter med skyldfølelse eller fortvilelse, skal du vite at det er normalt å reagere slik du gjør. Sykdom var ikke en del av Guds opprinnelige hensikt. (1. Mosebok 1:27, 28) Han skapte ikke foreldre med evnen til uten videre å godta det som er unaturlig. Det kan være at du på en måte har behov for å sørge over det som er gått tapt – ditt barns helse. Det vil ta tid for deg å sortere dine følelser og å tilpasse deg din nye situasjon.

Hva om du føler at det er din skyld at barnet er funksjonshemmet? Husk at ingen fullt ut forstår hvordan arv, miljø og andre faktorer innvirker på et barns helse. Det kan på den annen side være at du er tilbøyelig til å legge skylden på din ektefelle. Ikke gjør det. Samarbeid heller med ektefellen din og konsentrer deg om å ta deg av barnet. – Forkynneren 4:9, 10.

FORSLAG: Skaff deg informasjon om barnets tilstand. Bibelen sier: «Det krever visdom å få en god familie, og det krever innsikt å gjøre den sterk.» – Ordspråkene 24:3, New Century Version.

Du kan lære mye av helsepersonell og av publikasjoner som inneholder pålitelig informasjon. Prosessen med å lære om barnets tilstand kan sammenlignes med det å lære et nytt språk. Til å begynne med vil det være vanskelig, men du kan lære det.

Carlo og Mia skaffet seg informasjon hos legen sin og en organisasjon som spesialiserer seg på den tilstanden sønnen deres har. «Dette hjalp oss til å få kjennskap til ikke bare de problemene vi kunne vente, men også de ‘positive’ sidene ved Downs syndrom», sier de. «Vi skjønte at sønnen vår kunne leve et liv som i mange henseender ville være normalt. Det var til stor trøst for oss.»

PRØV DETTE: Fokuser på det barnet ditt kan gjøre. Planlegg å delta i aktiviteter sammen som familie. Når barnet oppnår selv en liten «seier», så vær rask til å gi ros og gled deg sammen med ham eller henne.

UTFORDRING 2: DU FØLER DEG SLITEN OG LITT ALENE.

Du føler kanskje at det å ta vare på det syke barnet tapper deg for krefter. Jenney på New Zealand forteller: «I flere år etter at sønnen min fikk diagnosen ryggmargsbrokk, ble jeg utmattet og hadde lett for å gråte hvis jeg prøvde å gjøre noe ekstra i huset.»

En annen utfordring kan være at du føler deg litt alene. Ben har en sønn som har muskeldystrofi og Aspergers syndrom. Han sier: «De fleste kommer nok aldri til virkelig å forstå hvordan livet vårt er.» Du lengter kanskje etter å snakke med noen. Men de fleste av vennene dine har friske barn, så du nøler med å betro deg til dem.

FORSLAG: Be om hjelp. Og ta imot hjelp når du får tilbud om det. Juliana innrømmer: «Noen ganger kvier mannen min og jeg oss for å be om hjelp.» Men hun tilføyer: «Vi har lært at vi trenger andres hjelp. Når andre hjelper oss, føler vi oss ikke så alene.» Hvis en nær venn eller en slektning tilbyr seg å sitte sammen med barnet ditt i et selskap eller på et kristent møte, så si ja takk til det. «En sann venn viser alltid kjærlighet og er en bror som er født med tanke på tider med trengsel», lyder et bibelsk ordspråk. – Ordspråkene 17:17.

Ta vare på din egen helse. Akkurat som en ambulanse regelmessig må få fylt på drivstoff hvis den skal kunne fortsette å kjøre pasienter til sykehuset, må du få ny energi gjennom riktig ernæring, mosjon og hvile, slik at du kan fortsette å gi barnet ditt den omsorgen det fortjener. Javier, en mann som har en sønn som er lam, sier det slik: «Sønnen min kan ikke gå, så det er jeg som flytter ham rundt – mine føtter er hans føtter! Derfor må jeg passe på å spise sunt.»

Hvordan kan du få tid til å passe på helsen din? Noen foreldre bytter på å passe på barnet. På den måten kan den ene av foreldrene hvile eller ta seg av andre personlige ting. Du vil måtte kjøpe tid fra mindre viktige gjøremål, og det kan være en utfordring å bevare likevekten. Men som Mayuri, en mor i India, sier: «Etter hvert kommer du inn i en rutine.»

Snakk med en venn du har tillit til. Også venner som ikke har syke barn, kan være flinke til å lytte og vise empati. Og du kan be til Jehova Gud. Vil bønn  virkelig hjelpe? Yazmin, som er mor til to som har cystisk fibrose, innrømmer: «Det har vært stunder da presset har vært så sterkt at jeg har følt at jeg ikke kunne klare mer.» Men hun legger til: «Jeg ber til Jehova om hjelp og styrke. Da føler jeg at jeg kan holde det gående.» – Salme 145:18.

PRØV DETTE: Tenk over hva du spiser, hvor mye mosjon du får, og hvor mye søvn du får. Finn ut hvordan du kan kjøpe tid fra mindre viktige gjøremål, slik at du kan ta vare på helsen. Fortsett å justere timeplanen din etter behov.

UTFORDRING 3: DU GIR DET SYKE BARNET MER OPPMERKSOMHET ENN DU GIR RESTEN AV FAMILIEN.

Et barns sykdom kan innvirke på hva familien spiser, hvor familien drar, og hvor mye tid foreldrene bruker sammen med hvert av barna. Det kan føre til at de andre barna føler seg oversett. Og foreldrene kan bli så opptatt av å ta seg av det syke barnet at det går ut over ekteskapet. «Noen ganger sier min kone at det er hun som bærer mesteparten av byrden, og at jeg ikke bryr meg nok om sønnen vår», sier Lionel i Liberia. «Da føler jeg at hun nedvurderer meg, og det hender at jeg svarer på en uvennlig måte.»

FORSLAG: Vis også de andre barna dine at du er interessert i dem, ved å planlegge aktiviteter som de liker. Jenney forteller: «Av og til gjør vi noe spesielt for den eldste sønnen vår, selv om det kanskje bare er å spise lunsj på yndlingsrestauranten hans.»

Vis interesse også for de andre barna dine

For å ta vare på ekteskapet ditt bør du snakke med og be sammen med ektefellen din. Aseem i India som har en sønn som lider av en form for epilepsi, sier: «Selv om min kone og jeg noen ganger føler oss slitne og frustrerte, tar vi oss tid til å sette oss ned og snakke med hverandre og be sammen. Hver morgen før barna våkner, drøfter vi et vers fra Bibelen.» Andre ektepar tar en prat på tomannshånd før de legger seg til å sove. Fortrolige samtaler og oppriktige bønner vil styrke ekteskapet i perioder med ekstra mye stress. (Ordspråkene 15:22) Et ektepar sier: «Noen av våre fineste stunder sammen har vi hatt når livet har vært som vanskeligst.»

PRØV DETTE: Ros de andre barna for alt de måtte gjøre for å støtte det syke barnet. La barna dine og ektefellen din ofte få vite at du er glad i dem og setter pris på dem.

BEVAR ET OPTIMISTISK SYN

Bibelen lover at det snart skal komme en tid da Gud skal fjerne alle sykdommer og funksjonshemninger som mennesker i alle aldere har nå, og da «ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk’». * – Jesaja 33:24; Åpenbaringen 21:3, 4.

I mellomtiden kan du klare oppgaven som forelder til et funksjonshemmet barn på en god måte. «Mist ikke motet når det ser ut som om alt går galt», sier Carlo og Mia. «Konsentrer deg om det som er fint ved barnet ditt, for det er det mye av.»

^ avsn. 3 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.

^ avsn. 29 Du kan lese mer om Bibelens løfte om fullkommen helse i kapittel 3 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

SPØR DEG SELV . . .

  • Hva gjør jeg for at min fysiske, følelsesmessige og åndelige helse skal være så god som mulig?
  • Når roste jeg sist de andre barna mine for den hjelpen de gir?