Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 NÆRM DEG GUD

«Du har . . . åpenbart dem for spedbarn»

«Du har . . . åpenbart dem for spedbarn»

Kunne du tenke deg å få vite sannheten om Gud – hvem han er, hva han står for, og hva hans vilje er? I sitt Ord, Bibelen, åpenbarer Jehova Gud hele sannheten om seg selv. Men det er ikke slik at hvem som helst kan lese Bibelen og fullt ut forstå sannheten om Gud. Hvorfor ikke? Fordi det å forstå slike åndelige sannheter er et privilegium som ikke blir alle til del. La oss se nærmere på hva Jesus sa i denne forbindelse. – Les Matteus 11:25.

Dette verset begynner med ordene: «På den tiden sa Jesus i et svar.» Så det Jesus nå skal si, kan ha sammenheng med noe som nettopp har skjedd. Han har nettopp gått i rette med innbyggerne i tre galileiske byer som ikke reagerte positivt på de mektige gjerningene han gjorde der. (Matteus 11:20–24) Du spør kanskje: Hvordan kunne noen se Jesu mirakuløse gjerninger og unnlate å reagere positivt på de sannhetene han framholdt? Det at disse menneskene ikke reagerte positivt, hadde å gjøre med den gjenstridige holdningen de hadde i sitt hjerte. – Matteus 13:10–15.

Jesus visste at vi for å forstå den åndelige sannhet som finnes i Bibelen, trenger to ting: Guds hjelp og den rette hjertetilstand. Jesus forklarer: «Jeg lovpriser deg offentlig, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åpenbart dem for spedbarn.» Ser du hvorfor det å forstå den åndelige sannhet som finnes i Bibelen, kan betraktes som et privilegium? Jehova Gud, «himmelens og jordens Herre», kan i samsvar med sin suverene vilje skjule eller åpenbare sannheten for hvem han vil. Men det er ikke vilkårlig hvem han åpenbarer sannheten for. På hvilket grunnlag er det han åpenbarer Bibelens sannhet for noen, men ikke for andre?

Jehova er velvillig innstilt til de ydmyke, ikke til de hovmodige. (Jakob 4:6) Han skjuler sannheten for «vise og intellektuelle» – lærde og vise i denne verden som på grunn av stolthet og selvtillit ikke føler behov for hans hjelp. (1. Korinter 1:19–21) Men han åpenbarer sannheten for «spedbarn» – mennesker som kommer til ham med et oppriktig hjerte og viser en slik ydmykhet som et barn har. (Matteus 18:1–4; 1. Korinter 1:26–28) Guds Sønn, Jesus, møtte selv begge disse mennesketypenes reaksjoner. Mange stolte, høyt utdannede religiøse ledere forstod ikke Jesu budskap, men ydmyke fiskere gjorde det. (Matteus 4:18–22; 23:1–5; Apostlenes gjerninger 4:13) Men samtidig var det noen velstående og velutdannede mennesker som viste ekte ydmykhet, og som ble etterfølgere av Jesus. – Lukas 19:1, 2, 8; Apostlenes gjerninger 22:1–3.

Vi kommer tilbake til det spørsmålet som ble reist innledningsvis: Kunne du tenke deg å få vite sannheten om Gud? I så fall vil det kanskje være oppmuntrende for deg å få vite at Gud ikke ser med velvilje på dem som betrakter seg selv som vise, men at han derimot er velvillig innstilt til dem som de vise i denne verden kanskje ser ned på. Hvis du studerer Guds Ord med den rette sinnsinnstilling og hjertetilstand, kan du være blant dem som Jehova Gud gir en dyrebar gave – forståelse av sannheten om ham. Det at du får forståelse av sannheten om Gud, vil gjøre livet ditt mer meningsfylt nå og kan føre til at du oppnår «det virkelige liv» – endeløst liv i Guds nye, rettferdige verden, som snart skal komme. * – 1. Timoteus 6:12, 19; 2. Peter 3:13.

Forslag til bibellesning i januar

Matteus 1 til 21

^ avsn. 7 Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å lære sannheten om Gud og hans hensikter å kjenne. De tilbyr gratis hjemmebibelstudier, der man bruker boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?