Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Desember 2012

  Lær av Guds Ord

Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvor var Jesus før Gud sendte ham til jorden?

Jesus var en åndeskapning i himmelen før han ble født som menneske i Betlehem. Han var den første Gud skapte, og den eneste som er blitt skapt direkte av Gud. Han blir derfor med god grunn omtalt som Guds enbårne Sønn. I himmelen talte han ofte som Guds representant. Det er grunnen til at han blir kalt Ordet. Han var også Guds hjelper og var med på å skape alle andre ting. (Johannes 1:2, 3, 14) Jesus levde sammen med Gud i himmelen i uendelige tider før menneskene ble skapt. – Les Mika 5:2; Johannes 17:5.

2. Hvordan sendte Gud sin Sønn til jorden?

Jehova overførte Jesu liv fra himmelen til Marias morsliv ved hjelp av den hellige ånd. Jesus hadde altså ikke noen jordisk far. Engler kunngjorde hans fødsel for noen hyrder som var ute om natten for å holde vakt over hjordene sine. (Lukas 2:8–12) Jesus må derfor ha blitt født, ikke midt på vinteren, men sannsynligvis tidlig i oktober, da det fortsatt var mildt i været. En tid senere tok Maria og mannen hennes, Josef, med seg Jesus til sitt hjem i Nasaret, hvor de oppdrog ham. Josef tok seg av Jesus som sin adoptivsønn. – Les Matteus 1:18–23.

Da Jesus var omkring 30 år, ble han døpt, og Gud kunngjorde offentlig at Jesus var hans Sønn. Det var da Jesus begynte på det arbeidet Gud hadde sendt ham for å gjøre. – Les Matteus 3:16, 17.

 3. Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Gud sendte Jesus til jorden for å gjøre menneskene kjent med sannheten. Jesus lærte dem om Guds rike, en himmelsk regjering som skal skape fred over hele jorden. Han gav dem håp om evig liv. (Johannes 4:14; 18:36, 37) Jesus gjorde også folk kjent med mange ting som kunne hjelpe dem til å oppnå sann lykke. (Matteus 5:3; 6:19–21) Han lærte dem ved sitt eksempel. Han viste dem blant annet hvordan de kunne gjøre Guds vilje selv under vanskelige forhold. Når han ble dårlig behandlet, tok han ikke igjen. – Les 1. Peter 2:21–24.

Jesus lærte sine etterfølgere å vise selvoppofrende kjærlighet. Han hadde hatt en spesiell posisjon i himmelen hos sin Far, men han adlød ydmykt sin Far og kom til jorden for å leve blant menneskene. Ingen kunne ha vært et bedre eksempel når det gjelder å vise kjærlighet, enn Jesus. – Les Johannes 15:12, 13; Filipperne 2:5–8.

4. Hva utrettet Jesus ved sin død?

Gud sendte også Jesus til jorden for at han skulle dø for våre synder. (Johannes 3:16) Vi er alle syndere, noe som betyr at vi er ufullkomne og syndige. Det er grunnen til at vi blir syke og dør. Det første menneske, Adam, derimot, var fullkommen. Han var ikke syndig og hadde ikke behøvd å dø eller å bli syk. Men han mistet sin fullkommenhet da han var ulydig mot Gud. Vi har arvet synden og dens lønn, døden, fra Adam. – Les Romerne 5:12; 6:23.

Jesus, som var et fullkomment menneske, døde altså ikke fordi han selv hadde syndet. Han døde for våre synder. Jesu død gjør det mulig for oss å oppnå evig liv og bli velsignet av Gud. – Les 1. Peter 3:18.