Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Desember 2012

 Våre lesere spør . . .

Hvorfor feirer ikke alle jul?

Hvorfor feirer ikke alle jul?

Verden over feirer nesten to milliarder mennesker jul hvert år den 25. desember, mens minst 200 millioner andre feirer Jesu Kristi fødselsdag den 7. januar. Det finnes imidlertid millioner av andre igjen som har bestemt seg for ikke å feire jul i det hele tatt. Hvorfor har de gjort det?

Noen tilhører et ikke-kristent trossamfunn. Det kan være at de for eksempel er jøder, hinduer eller shintoister. Andre – deriblant ateister, agnostikere, fritenkere og sekulære humanister – betrakter det såkalte juleevangeliet som en myte.

Overraskende nok er det imidlertid et betydelig antall av dem som tror på Jesus, som ikke ønsker å følge juletradisjonene. Hvorfor ikke? De peker på minst fire grunner.

For det første tror de ikke at Jesus ble født verken i desember eller i januar. Bibelen oppgir ikke en spesifikk dato. Den sier ganske enkelt: «I det samme området var det også noen hyrder som holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine. Og plutselig stod Jehovas engel hos dem, og . . . engelen sa til dem: ‘. . . i dag er det født dere en Frelser, som er Kristus, Herren’.» – Lukas 2:8–11.

Kjensgjerningene viser at Jesu fødsel fant sted rundt begynnelsen av oktober, da gjetere og deres hjorder ble værende ute på markene om natten. Ute på landet rundt Betlehem er været kaldest i månedene desember og januar. Hjordene blir derfor ført inn under tak, slik at de kan holde varmen om natten.

For det andre: Det eneste Jesus uttrykkelig gav sine etterfølgere befaling om å minnes, var hans død, ikke hans fødsel, og den skulle markeres ved hjelp av et enkelt fellesskapsmåltid. (Lukas 22:19, 20) Legg også merke til at Markusevangeliet og Johannesevangeliet ikke sier noe som helst om Jesu fødsel.

Det eneste Jesus uttrykkelig gav sine etterfølgere befaling om å minnes, var hans død, ikke hans fødsel

For det tredje: Det finnes ingen historiske vitnesbyrd om at de første kristne feiret Jesu fødselsdag. Men de kom sammen for å minnes hans død. (1. Korinter 11:23–26) Det var ikke før over 300 år etter Jesu fødsel at kristenheten offisielt begynte å feire jul den 25. desember. På midten av 1600-tallet ble julefeiring interessant nok forbudt av parlamentet i England. Og i USA utstedte den lovgivende forsamling i Massachusetts et forbud mot julefeiring. Hvorfor? Boken The Battle for Christmas sier: «Det finnes ingen bibelsk eller historisk grunn til å legge Jesu fødsel til den 25. desember.» Den sier videre at for puritanerne var «julen bare . . . en hedensk fest som hadde fått en kristen ferniss».

Dette bringer oss til den fjerde grunnen: Det at julefeiringen har en tvilsom opprinnelse. Julens røtter kan spores tilbake til det hedenske Roma med dets blanding av fester til ære for jordbruksguden Saturn og solguden Sol Invictus, eller Mithra. Antropologene Christian Rätsch og Claudia Müller-Ebeling skriver i sin bok Weihnachtsbaum und Blutenwunder: «Som så mange førkristne skikker og trosoppfatninger ble også den gamle festen til ære for solens årlige tilbakekomst nå knyttet til en feiring av Jesu fødsel.»

Kan du i betraktning av det som er nevnt her, skjønne hvorfor sanne kristne ikke feirer jul?