Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Desember 2012

‘Fred blant mennesker som har Guds velvilje’

‘Fred blant mennesker som har Guds velvilje’

«Ære til Gud i høydene der oppe, og på jorden fred blant mennesker som har hans velvilje.» – LUKAS 2:14.

Hva noen mener er det viktigste ved julen.

vert år i julen forkynner paven og andre religiøse ledere et fredsbudskap i håp om at det englene kunngjorde om ‘fred på jorden blant mennesker som har Guds velvilje’, skal bli til virkelighet. Og noen mennesker reiser på spesielle pilegrimsferder i forbindelse med julen.

Hvorfor er det en utfordring?

Den fred noen måtte føle at de opplever i julen, er i beste fall midlertidig. I desember 1914, mens den første verdenskrig raste, forlot britiske og tyske soldater skyttergravene og feiret jul sammen. De delte mat, drikke og sigaretter med hverandre. De spilte til og med fotball sammen. Men våpenhvilen ble ikke lang. I et brev fra fronten fortalte en britisk soldat at en tysk soldat hadde sagt til ham: «I dag har vi fred. I morgen kjemper du for ditt land, og jeg kjemper for mitt.»

Hvilke bibelske prinsipper kan være til hjelp?

«Et barn er oss født . . . Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. Det skal ikke være noen ende på det fyrstelige herredømmes omfang og på freden.» (Jesaja 9:6, 7) Er ikke denne profetien om Jesus Kristus en flott forsikring? Jesus ble ikke født her på jorden for å skape fred én dag i året. Som Hersker i himmelen kommer han til å innføre sann fred, som vil være uten ende.

«Dere skal ha fred ved meg [Jesus]. I verden har dere trengsel, men fatt mot! Jeg har seiret over verden.» (Johannes 16:33) Allerede i dag hjelper Jesus sine etterfølgere til å ha innbyrdes fred. De kristne opplever riktignok ‘trengsler’, eller prøvelser. Men takket være Bibelen forstår de hvorfor mennesker lider, og hvordan Jesus skal innføre varig fred. Derfor har de fred i sinnet.

Ved å følge Jesu ord erfarer Jehovas vitner fred – uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, språk og etnisk bakgrunn. Dette kan du selv oppleve ved å gå på et møte i Jehovas vitners Rikets sal. Kanskje vil du, som så mange andre, være enig i at denne freden er bedre enn en hvilken som helst form for julefred.

Jehovas vitner har et fredelig forhold til hverandre uavhengig av hudfarge og språk. Dette kan du selv oppleve hvis du går på et møte i en Rikets sal