Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Å tenke på Jesus Kristus

Å tenke på Jesus Kristus

«Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» – LUKAS 22:19.

Hva noen mener er det viktigste ved julen.

Noen sier: «Det blir ingen jul uten Jesus.» De feirer jul til minne om hans fødsel.

Hvorfor er det en utfordring?

En del av den populære julemusikken og mange av juleskikkene har lite med Jesus å gjøre. Millioner som feirer jul, tror ikke på ham; noen tror ikke engang at han har levd. I den kommersielle verden er julen snarere blitt en anledning til å reklamere for diverse produkter enn en anledning til å tenke på Jesus.

Hvilke bibelske prinsipper kan være til hjelp?

«Menneskesønnen er kommet for å . . . gi sin sjel som en løsepenge i bytte for mange.» (Markus 10:45) Det sier seg selv at Jesus ikke uttalte de ordene som er sitert i begynnelsen av denne artikkelen, den dagen han ble født. Nei, han gjorde det kvelden før han døde. Den kvelden innstiftet han en enkel seremoni som skulle være til minne om hans død. Men hvorfor ville Jesus at hans etterfølgere skulle minnes hans død framfor hans fødsel? Fordi det at han gav sitt liv som et gjenløsningsoffer, gir mennesker mulighet til å oppnå evig liv. «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 6:23) Hvert år, på årsdagen for Jesu død, minnes Jesu etterfølgere derfor Jesus, ikke som et hjelpeløst spedbarn, men som «verdens frelser». – Johannes 4:42.

«Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge nøye i hans fotspor.» (1. Peter 2:21) For å ære og minnes Jesus bør du studere det eksempel han foregikk med som et fullkomment, reflektert menneske. Ta deg også tid til å tenke over hvordan Jesus viste medfølelse, tålmodighet og mot til å gjøre det som er rett, og vær på utkikk etter muligheter til å etterligne ham i ditt eget liv.

«Kongedømmet over verden tilhører fra nå av vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge for evig og alltid.» (Åpenbaringen 11:15) Når du tenker på Jesus Kristus, så tenk over det han gjør nå. Jesus hersker som Konge i himmelen. I Guds Ord er det profetert om Jesus: «Med rettferdighet skal han dømme de ringe, og med rettskaffenhet skal han irettesette til gagn for de saktmodige på jorden.» (Jesaja 11:4) Disse tiltalende egenskapene tilhører ikke et nyfødt barn, men en mektig Hersker.